Fredensborg VVS-Teknik A/S - bøde vedtaget på 1.000.000 kr. den 20. juli 2017

20. juli 2017

Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggeprojekter. Bødens størrelse er nedsat på grund af særlige forhold.

Julius Nielsen & Søn A/S - tiltalefrafald - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

29. november 2016

Julius Nielsen & Søn A/S har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller. 

Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 300.000 kr. ved Østre Landsret (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

06. september 2016

Hansen & Graversen Murermestre A/S er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner af Retten ved Hillerød. Herudover er en ledende medarbejder er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner af Retten ved Hillerød. Østre Landsret har den 6. september 2016 stadfæstet byrettens dom med den ændring, at Hansen & Graversen Murermester A/S skal betale en bøde på 300.000 kroner, og at en ledende medarbejder skal betale en bøde på 15.000 kroner.

Skou Gruppen A/S - frikendt ved Retten i Helsingør - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

23. august 2016

Skou Gruppen A/S er blevet frikendt ved Retten i Helsingør i sagen om "Det store byggekartel"

Mogens V. Zeltner A/S - bødeforlæg på 900.000 kr. vedtaget den 23. juni 2016 - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - tilbudskordinering- sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

23. juni 2016

Mogens V. Zeltner A/S har vedtaget et bødeforlæg på 900.000 kroner i sagen om "Der store byggekartel". Derudover har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Juul & Nielsen A/S - bøde på 1.000.000 kr. ved Østre Landsret (omgørelse af dom afsagt af Retten i Glostrup) – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

12. maj 2016

Juul & Nielsen A/S er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 1.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Østre Landsret har den 12. maj 2016 stadfæstet byrettens dom i relation til ansvarsgrundlag og kategorisering, men har nedsat bøden fra 1.500.000 kroner til 1.000.000 kroner.

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. ved Østre Landsret (stadfæstelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

20. april 2016

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S). er ved Retten i Hillerød blevet pålagt en bøde på 400.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Østre Landsret har den 20. april 2016 stadfæstet byrettens dom.

B.F. Malketeknik A/S - bødeforlæg på 100.000 kr. vedtaget - priskoordinering og markedsdeling

19. april 2016

B.F. Malketeknik A/S har vedtaget et bødeforlæg på 100.000 kr. for at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter.

Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 400.000 kr. ved Retten i Hillerød (omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret) - en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (omgjort af dom afsagt af Østre Landsret) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

13. april 2016

Hansen & Graversen Murermestre A/S er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner af Retten ved Hillerød. Herudover er en ledende medarbejder er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner af Retten ved Hillerød Østre Landsret har den 6. september 2016 stadfæstet byrettens dom med den ændring, at Hansen & Graversen Murermester A/S skal betale en bøde på 300.000 kroner, og at en ledende medarbejder skal betale en bøde på 15.000 kroner.

Lely Nordic A/S - bødeforlæg på 750.000 kr. vedtaget – en ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - priskoordinering og markedsdeling

11. april 2016

Lely Nordic A/S har vedtaget et bødeforlæg på 750.000 kr. for at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter. Herudover har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr.

Vestjysk Staldteknik ApS - bødeforlæg på 100.000 kr. vedtaget - priskoordinering og markedsdeling

11. april 2016

Vestjysk Staldteknik ApS har vedtaget et bødeforlæg på 100.000 kr. for at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter.

Sydjysk Malke- og Staldteknik ApS - bødeforlæg på 100.000 kr. vedtaget - priskoordinering og markedsdeling

08. april 2016

Sydjysk Malke- og Staldteknik ApS har vedtaget et bødeforlæg på 100.000 kr. for at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter.

Danbolig A/S - bødeforlæg på 3.750.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - samordning i ejendomsmæglerbranchen

07. marts 2016

Danbolig A/S har vedtaget et bødeforlæg på 3.750.000 kr. for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kr. for sin del i overtrædelsen.

Home A/S - bødeforlæg på 3.750.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - samordning i ejendomsmæglerbranchen

07. marts 2016

Home A/S har vedtaget et bødeforlæg på 3.750.000 kr. for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kr. for sin del i overtrædelsen.

Ledende medarbejder i EDC-Gruppen A/S - bødeforlæg på 25.000 kr. vedtaget - samordning i ejendomsmæglerbranchen

07. marts 2016

Ledende medarbejder fra EDC-Gruppen A/S har vedtaget en bøde på 25.000 kroner.

Nykredit Mægler A/S - bødeforlæg på 3.750.000 kr. - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - samordning i ejendomsmæglerbranchen

07. marts 2016

Nykredit Mægler A/S har vedtaget et bødeforlæg på 3.750.000 kr. for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kr. for sin del i overtrædelsen.

Realmæglerne Holding A/S - bødeforlæg på 500.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - samordning i ejendomsmæglerbranchen

07. marts 2016

Realmæglerne Holding A/S har vedtaget et bødeforlæg på 500.000 kr. for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kr. for sin del i overtrædelsen.

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere - bødeforlæg på 80.000 kr. vedtaget – en ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - samordning i ejendomsmæglerbranchen

02. marts 2016

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere har vedtaget et bødeforlæg på 80.000 kr. for i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kr. for sin del i overtrædelsen.

Ledende medarbejder hos Nisgaard A/S - bødeforlæg på 25.000 kr. vedtaget -tilbudskoordiner - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

15. december 2015

Ledende medarbejder hos Nisgaard A/S har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Juul & Nielsen A/S - bøde på 1.500.000 kr. ved Retten i Glostrup (omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret) – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

08. december 2015

Juul & Nielsen A/S er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 1.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Østre Landsret har den 12. maj 2016 stadfæstet byrettens dom i relation til ansvarsgrundlag og kategorisering, men har nedsat bøden fra 1.500.000 kroner til 1.000.000 kroner.

Dahl A/S (tidl. PPE Entreprise A/S) - bøde på 500.000 kr. pålagt ved dom af Retten i Glostrup – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

25. november 2015

Dahl A/S (tidl. PPE Entreprise A/S) er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. ved Retten i Hillerød (stadfæstet af Østre Landsret) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

28. oktober 2015

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidligere Axel Rasmussen & Søn A/S) er ved Retten i Hillerød blevet idømt en bøde på 400.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Østre Landsret har den 20. april 2016 stadfæstet byrettens dom.

E.K. Entreprise - bødeforlæg på 300.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

16. juni 2015

E.K. Entreprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Nehm & K.E. Byg - bødeforlæg på 75.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

11. juni 2015

Ejeren af Nehm & K.E. Byg har vedtaget et bødeforlæg på 75.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Nehm & K.E. Byg er en enkeltmandsvirksomhed. Derfor er det ejeren og ikke virksomheden, der får bøden. Nehm & K.E. Byg er opløst pr. 31.12.2009.

Plahn og Trier Tømrefirma ApS - bødeforlæg på 225.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbehavnske byggekarteller

08. juni 2015

Plahn og Trier Tømrefirma ApS har vedtaget et bødeforlæg på 225.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Murerfirma P. Winther Jespersen A/S - bødeforlæg på 580.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. –tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

16. april 2015

Murerfirma P. Winther Jespersen A/S har vedtaget et bødeforlæg på 580.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr.

Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S - bødeforlæg på 1,2 mio. kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

16. april 2015

Tømrer- og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen AS har vedtaget et bødeforlæg på 1.200.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr.

Tømrermester N. A. Nielsen & Søn A/S - bødeforlæg på 300.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

01. april 2015

Tømrermester N. A. Nielsen & Søn A/S har vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kroner i forbindelse med sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller.

Kjær og Lassen A/S - bødeforlæg på 800.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

20. marts 2015

Kjær og Lassen A/S har vedtaget et bødeforlæg på 800.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Tømrermester Jim Jensen A/S - bødeforlæg på 300.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

16. marts 2015

Tømrermester Jim Jensen A/S har vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S - bødeforlæg på 1 mio. kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

09. marts 2015

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 1.000.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Jakon A/S - bødeforlæg på 4,5 mio. kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

22. december 2014

Jakon A/S har vedtaget et bødeforlæg på 4.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Store-Hedebyg Entreprise A/S - bødeforlæg på 500.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

22. december 2014

Store-Hedebyg Entreprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Kjell Pedersen Entreprise A/S - bødeforlæg på 450.000 kr. vedtaget- tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

17. december 2014

Kjell Pedersen Entreprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 450.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Karl A. Hansen Entreprise A/S – bødeforlæg på 1,5 mio. kr. vedtaget - tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

15. december 2014

Karl A. Hansen Entreprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 1.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". En tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Øens Murerfirma A/S - bødeforlæg på 900.000 kr. vedtaget - tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

09. december 2014

Øens Murerfirma A/S har vedtaget et bødeforlæg på 900.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Herudover har en tidligere ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Ledende medarbejder i PPE enterprise A/S - bødeforlæg på 25.000 kr. vedtaget – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

03. december 2014

Ledende medarbejder hos PPE enterprise A/S har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Enemærke & Petersen A/S - bødeforlæg på 1 mio. kr. vedtaget - tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

02. december 2014

Enemærke & Petersen A/S har vedtaget et bødeforlæg på 1 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel".  En tidligere ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

ASON A/S - bødeforlæg på 500.000 kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller

10. november 2014

ASON A/S har vedtaget et bødeforlæg på 500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Samtidig har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

BGB A/S - bødeforlæg på 1 mio. kr. vedtaget - to ledende medarbejdere har vedtaget et bødeforlæg på hver 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

04. november 2014

BGB A/S har vedtaget et bødeforlæg på 1 million kroner i sagen om "Det store byggekartel". Samtidig har to ledende medarbejdere vedtaget et bødeforlæg på hver 25.000 kroner.

Elindco Byggefirma A/S - bødeforlæg på 10 mio. kr. vedtaget - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

03. november 2014

Elindco Byggefirma A/S har vedtaget et bødeforlæg på 10 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Herudover har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Knud Toft Jensen ApS - bødeforlæg på 42.900 kr. vedtaget - en ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

19. oktober 2014

Knud Toft Jensen ApS har vedtaget et bødeforlæg på 42.900 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Samtidig har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

N. H. Hansen & Søn - bødeforlæg på 2,2 mio. kr. vedtaget - to ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på hver 25.000 kr. – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

15. juli 2014

Entreprenørvirksomheden N.H. Hansen & Søn har vedtaget et bødeforlæg på 2,2 millioner kroner i sagen om ”Det store byggekartel”. To ledende medarbejdere har hver vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Fem køreskoler - bøder på 25.000 kr. vedtaget 28. februar 2014 - kartel

28. februar 2014

Fem køreskoler i Aalborg-området har aftalt prisen for kørekort til personbil. Hver af køreskoleejerne har fået en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Birgits Køreskole - dom afsagt 11. september af Retten i Næstved - kartel

11. september 2013

Tre vestsjællandske køreskoler har aftalt, at køreundervisning skulle koste en bestemt pris. Aftalen har begrænset konkurrencen mellem køreskolerne. Hver af de tre køreskoleejere har fået en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Steens Køreskole - bøde på 25.000 kr. vedtaget 11. oktober 2012 - kartel

11. oktober 2012

Tre vestsjællandske køreskoler har aftalt, at køreundervisning skulle koste en bestemt pris. Aftalen har begrænset konkurrencen mellem køreskolerne. Hver af de tre køreskoleejere har fået en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Klavs' Køreskole - bøde på 25.000 kr. vedtaget 11. oktober 2012 - kartel

11. oktober 2012

Tre vestsjællandske køreskoler har aftalt, at køreundervisning skulle koste en bestemt pris. Aftalen har begrænset konkurrencen mellem køreskolerne. Hver af de tre køreskoleejere har fået en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S - bøde på 500.000 kr. ved Østre Landsret (stadfæstelse af dom afsagt af Retten i Glostrup) - to ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (stadfæstelse af dom afsagt af Retten i Glostrup) - tilbudskoordinering

11. april 2012

Miljølaboratoriet I/S blev ved Retten i Glostrup idømt bøde på 500.000 kr. En ledende medarbejder blev idømt bøde på 25.000 kr. Milana A/S blev ved Retten i Glostrup idømt bøde på 500.000 kr. En ledende medarbejder blev idømt bøde på 25.000 kr. Østre Landsret har stadfæstet dommen.

Dansk Transport og Logistik – bøde på 400.000 kr. pålagt ved Københavns byret- brancheforeningsudmelding

15. december 2011

Dansk Transport og Logistik er ved Københavns byret blevet pålagt en bøde på 400.000 kr., for at have udarbejdet og stillet en omkostningsprognose til rådighed for foreningens medlemmer, hvorved priskonkurrencen mellem de berørte vognmænd ville blive formindsket ved at ensrette medlemmernes prisstigninger.

Dansk Kartoffelproducentforening – bøde på 500.000 kr. ved Retten i Kolding – en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. - brancheforeningsudmelding

06. september 2011

Dansk Kartoffelproducentforening idømt bøde på 500.000 kr. ved Retten i Kolding. Herudover er en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr.

Danske Bedemænd - bødeforlæg på 400.000 kr. vedtaget - brancheforeningsudmelding

27. maj 2011

Danske Bedemænd har vedtaget et bødeforlæg på 400.000 kr

Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S - bøde på 500.000 kr. ved Retten i Glostrup (stadfæstet af dom afsagt af Østre Landsret) - to ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (stadfæstet af dom afsagt af Østre Landsret)- tilbudskoordinering

29. marts 2011

Miljølaboratoriet I/S blev ved Retten i Glostrup idømt bøde på 500.000 kr. En ledende medarbejder blev idømt bøde på 25.000 kr. Milana A/S blev ved Retten i Glostrup idømt bøde på 500.000 kr. En ledende medarbejder blev idømt bøde på 25.000 kr. Østre Landsret har stadfæstet dommen.

International Transport Danmark (ITD) – bødeforlæg på 300.000 kr. vedtaget - brancheforeningsudmelding

03. september 2010

International Transport Danmark (ITD) har vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 500.000 kr. ved Højesteret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns Byret, samt omgørelse af dom afsagt af Østre Landsret) – to ledende medarbejdere idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns Byret, samt omgørelse af dom afsagt af Østre Landsret) – brancheforeningsudmelding

30. august 2010

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 500.000 kr. ved Højesteret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgørelse af dom afsagt ved Østre Landsret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelse er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgørelse af dom afsagt ved Østre Landsret) – brancheforeningsudmelding

30. august 2010

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 400.000 kr. ved Østre Landsret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelse er en stadfæstelse af dom afsagt af Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

24. september 2009

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 400.000 kr. ved Østre Landsret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Københavns Byret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – to ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns byret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

08. september 2009

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 1.000.000 kr. ved Københavns Byret (bødestørrelsen omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 35.000 kr., samt en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelsen omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

06. april 2009

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 200.000 kr. ved Retten på Frederiksberg (bødestørrelse stadfæstet ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelse omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) - brancheforeningsudmelding

20. februar 2009

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.