Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Retten i Glostrup - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse - under anke

21. april 2017

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde på 50.000 kr. for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014. Sagen er anket.

Danish Agro - bødeforlæg på 50.000 kr. vedtaget - manglende korrektion af oplysninger af betydning for fusionsbehandling

09. januar 2012

Danish Agro a.m.b.a. har vedtaget et bødeforlæg på 50.000 kr. for at have undladt at korrigere nogle af styrelsens indhentede oplysninger af betydning for styrelsens afgørelse om godkendelse af fusion.