Fredensborg VVS-Teknik A/S - bøde vedtaget på 1.000.000 kr. den 20. juli 2017

20. juli 2017

Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggeprojekter. Bødens størrelse er nedsat på grund af særlige forhold.

Metro Cash & Carry Danmark ApS - bøde på 50.000 kr. ved Retten i Glostrup - tilbageholdelse af oplysninger i forbindelse med fusionsanmeldelse - under anke

21. april 2017

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde på 50.000 kr. for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014. Sagen er anket.

Olympus Danmark A/S - bøde på 3.600.000 vedtaget

06. april 2017

Olympus Danmark A/S har vedtaget en bøde på 3,6 millioner kroner for at overtræde konkurrenceloven. Selskabet har indgået konkurrencebegrænsende aftaler, som skulle sikre, at forhandlerne ikke solgte bestemte kameramodeller billigere end den pris, som Olympus Danmark havde fastsat.

Møbelgrossist (Canett Furniture A/S) - bøde på 600.000 kr. idømt 15. december 2016 - bindende videresalgspriser

15. december 2016

Retten i Holstebro har idømt møbelgrossisten Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Julius Nielsen & Søn A/S - tiltalefrafald - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

29. november 2016

Julius Nielsen & Søn A/S har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller. 

Opel Danmark - bøde på 8.250.000 kr. vedtaget

07. november 2016

Opel Danmark A/S har vedtaget en bøde på 8,25 millioner kroner for en overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomheden har instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser. 

Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 300.000 kr. ved Østre Landsret (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (omgørelse af dom afsagt af Retten i Hillerød) - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

06. september 2016

Hansen & Graversen Murermestre A/S er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner af Retten ved Hillerød. Herudover er en ledende medarbejder er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner af Retten ved Hillerød. Østre Landsret har den 6. september 2016 stadfæstet byrettens dom med den ændring, at Hansen & Graversen Murermester A/S skal betale en bøde på 300.000 kroner, og at en ledende medarbejder skal betale en bøde på 15.000 kroner.

Skou Gruppen A/S - frikendt ved Retten i Helsingør - tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

23. august 2016

Skou Gruppen A/S er blevet frikendt ved Retten i Helsingør i sagen om "Det store byggekartel"

Mogens V. Zeltner A/S - bødeforlæg på 900.000 kr. vedtaget den 23. juni 2016 - ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kr. - tilbudskordinering- sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

23. juni 2016

Mogens V. Zeltner A/S har vedtaget et bødeforlæg på 900.000 kroner i sagen om "Der store byggekartel". Derudover har en ledende medarbejder vedtaget et bødeforlæg på 25.000 kroner.

Juul & Nielsen A/S - bøde på 1.000.000 kr. ved Østre Landsret (omgørelse af dom afsagt af Retten i Glostrup) – tilbudskoordinering - sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

12. maj 2016

Juul & Nielsen A/S er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 1.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel". Østre Landsret har den 12. maj 2016 stadfæstet byrettens dom i relation til ansvarsgrundlag og kategorisering, men har nedsat bøden fra 1.500.000 kroner til 1.000.000 kroner.