Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

20. december 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 18 december 2013 en forenklet anmeldelse fra Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro, jf. konkurrencelovens § 12b, stk. 1. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig fra samme dato. Fusionen er en selskabsretlig fusion med Sparekassen Himmerland A/S som det forsættende selskab. Parterne oplyser, at den fusionerede enhed efter fusionen vil operere under navnet ”Jutlander Bank A/S”.   

TDC's priser på bredbånd

18. december 2013

Konkurrencerådet forpligter TDC til at dokumentere bredbåndspriser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft betænkeligheder om, hvor vidt TDC’s prispolitik på bredbånd til private ulovligt har udelukket konkurrenter fra markedet. Konkurrencerådet har i dag truffet afgørelse i sagen.

Ejendomsmæglerkæden BoligOne's kædekoncept

18. december 2013

Konkurrencerådet påbyder BoligOne at stoppe ulovlige prisaftaler Ejendomsmæglerkæden BoligOne handler i strid med konkurrenceloven, når den forpligter sine medlemmer til at tage et fælles, fast salær for fem lovpligtige basisydelser. Konkurrencerådet har i dag påbudt kæden straks at ophøre med at aftale ens priser.   

Dansk Byggeri Stilladssektionens anmeldeordning

18. december 2013

Konkurrencerådet forpligter Dansk Byggeri til at droppe meldeordninger Dansk Byggeri har forpligtet sig til ikke at etablere meldeordninger, hvor virksomheder får oplysninger om, hvem konkurrenterne er, når de byder på en opgave. Konkurrencerådet har i dag gjort Dansk Byggeris tilsagn herom bindende.

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

13. december 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. november 2013 en anmeldelse af DLA Foods Holding A/S’ (herefter kaldet ”DLA Foods”) erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S (herefter kaldet ”Foods”). Anmeldelsen var fuldstændig den 21. november 2013. Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2, da omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af DCC Energi Danmark A/S' overtagelse af Shells aktiviteter inden for salg af naturgas

03. december 2013

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af DCC Energi Danmark A/S' overtagelse af Shells aktiviteter inden for salg af naturgas. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 13. november 2013 en forenklet anmeldelse af DCC Energi Danmark A/S' overtagelse af Shells aktiviteter inden for salg af naturgas til industrielle og kommercielle kunder i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12b, stk. 1.  

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sydbank A/S’ erhvervelse af DiBa Bank A/S

02. december 2013

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sydbank A/S’ overtagelse af DIBA Bank A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 14. november 2013 en forenklet anmeldelse fra Sydbank A/S om overtagelse af aktiekapitalen i DIBA Bank A/S, jf. konkurrencelovens § 12b, stk. 1. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig fra samme dato. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Avinor's, LFV's, Naviair's og Irish Aviation Authority's erhvervelse af fælleskontrol over Entry Point North AB

02. december 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. november 2013 en forenklet anmeldelse vedrørende Avinor's, LFV's, Naviair's og Irish Aviation Authority's erhvervelse af fælleskontrol over Entry Point North AB, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge konkurrencelovens § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1 fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 14. november 2013.

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af HOFOR’s køb af Amagerværket fra Vattenfall A/S

22. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juli 2013 en almindelig anmeldelse af en fusion, hvorved HOFOR Forsyning Holding P/S overtager det centrale kraftvarmeværk Amagerværket fra Vattenfall A/S. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Odin Equity Partners II K/S’ erhvervelse af Envikraft Invest A/S

12. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. oktober 2013 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Odin Equity Partners II K/S’ og Envikraft Invest A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Vilomix Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS

23. oktober 2013

Vilomix-fusion kræver frasalg Konkurrencerådet har godkendt, at Vilomix Holding, der er ejet af grov-vareselskabet Danish Agro, køber Hatting-KS. Vilomix har forpligtet sig til umiddelbart efter handlen at frasælge Hatting-Vet, der sælger veteri-nærmedicin til produktionsdyr.   

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af APM Terminals B.V., China Shipping Terminal Development og Shanghai International Port Group erhvervelse af fælles kontrol med Zeebrugge Terminal JV.

16. oktober 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. september 2013 en forenklet anmeldelse af China Shipping Terminal Development (Hong Kong) Co., Ltd. (CST HK) erhvervelse af en aktieandel i Zeebrugge Terminal JV, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. I følge § 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 24. september 2013.