Kendelse af 27. april 2016 - Dansk Supermarked A/S mod Konkurrencerådet

27. april 2016

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 27. juni 2015 mod Dansk Supermarked A/S.

Kendelse af 11. april 2016 - Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S mod Konkurrencerådet

11. april 2016

Konkurrenceankenævnet har afgjort, at LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark har overtrådt konkurrencereglerne i sagen om vejmarkering. I 2015 afgjorde Konkurrencerådet, at der var tale om et brud på reglerne.

Kendelse af 4. marts 2016 - BIOS Ambulance Services Danmark A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

08. marts 2016

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt med henvisning til, at der ikke for nærværende er det fornødne grundlag for at fastslå, om BIOS kan tillægges partstatus i klagesagen.