Kendelse af 9. december 2013 - Den Danske Dyrlægeforening mod Konkurrencerådet

10. december 2013

Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse om Den Danske Dyrlægeforenings etiske regler.

Kendelse af 9. december 2013 - Diesel Motor Nordics A/S og Deutz AG mod Konkurrencerådet

10. december 2013

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om misbrug af dominerende stilling og aftale om hindring af parallelimport og passivt salg