Podcast chef Søren Bo Rasmussen

Lyt til podcast om fusioner med chef for fusionsenheden Søren Bo Rasmussen.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Konkurrencen om danske EU-udbud

19. december 2018

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der
er dog en betydelig andel af udbuddene, der har
modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud
kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet
anderledes. Det er dog kun relativt få udbud,
som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinets erhvervelse af enekontrollen over HMN GasNet P/S

20. februar 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2019 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Energinet og HMN GasNet P/S.