Skip navigation
Podcast

10 år med økonomisk regulering af vandsektoren

Tone Madsen

Tone Madsen, kontorchef i Forsyningssekretariatet, gør status over de første 10 år med økonomisk regulering.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Digitale platforme - en introduktion

27. november 2019

Digitale platforme har stigende betydning for konkurrencen og for danske forbrugere.

Digitale platforme giver bl.a. bedre mulighed for, at virksomheder og forbrugere kan finde hinanden og handle på nye måder. De giver forbrugerne bedre adgang til at sammenligne priser og produkter fra forskellige sælgere, og de styrker konkurrencen mellem virksomheder.

Men der er også udfordringer. Forbrugere og de virksomheder, der er til stede på platformene, kan fx have svært ved at navigere på platformene. Nogle platforme er blevet meget store og har i nogle tilfælde misbrugt deres stilling. Både i Danmark og i Europa har der været flere sager hvor platforme har overtrådt konkurrencereglerne, og der er flere på vej.

ØVRIGE NYHEDER

Almindelig anmeldelse af Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S

17. februar 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en almindelig anmeldelse af Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S.