Skip navigation

Podcast chef Søren Bo Rasmussen

Lyt til podcast om fusioner med chef for fusionsenheden Søren Bo Rasmussen.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret regulering

3. maj 2019

I de dele af forsyningssektoren, der er  kendetegnet ved naturlige monopoler, kan forbrugerne ikke skifte leverandør, hvis de er utilfredse. Det kan medføre mindre fokus på
effektiv drift, innovation og lave priser til forbrugerne. Derfor er der i Danmark og mange andre lande en særlig regulering på monopolmarkederne. 

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Francisco Partners Management LP’s erhvervelse af enekontrol med EG A/S

23. maj 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. maj 2019 en forenklet anmeldelse af Francisco Partners Management LP’s (“Francisco Partners”) erhvervelse af enekontrol med EG A/S (”EG”).