Gå til resume Gå til indhold

Fra i dag skal EU-Kommissionens ESPD-standardskabelon benyttes

08. februar 2016

Fra den 28. januar 2016 skal alle ordregivere anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument - også kaldet ESPD’en. Efter denne dato kan den midlertidige danske ESPD ikke anvendes længere.

Ved indkøb omfattet af udbudslovens afsnit 2 er alle ordregivere fra den 28. januar 2016 forpligtet til at anvende standardskabelonen til det fælles europæiske udbudsdokument fra Europa-Kommissionen, som nu er tilgængelig på EU-tidende. Du skal derfor sikre dig, at det er den rigtige version, du benytter fremover. 

ESPD-standardformular på dansk - (EU-tidende)

ESPD-standardformular på engelsk - (EU-tidende)

Vejledning i udfyldelse af ESPD-standardformularen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen


Opdateret den 8. februar:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft en uformel dialog med Europa-Kommissionen, om det er muligt at konvertere pdf-udgaven af ESPD'en, så den ikke skal udfyldes i hånden. Kommissionen har tilkendegivet, at en konvertering af standardformularen fra en pdf-udgave til et tekstbehandlingsformat vil være tilladt som en overgangsordning, indtil den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument er tilgængelig. Det har derfor hidtil været Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at en konvertering fra pdf-formatet til et tekstbehandlingsformat, ville være at sidestille med at udarbejde sin egen standardformular og derfor i strid med udbudsreglerne. 

Da udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016, forelå der ikke en standardformular fra Europa-Kommissionen. Som midlertidig løsning indførte Erhvervs- og Vækstministeren i medfør af § 149 i udbudsloven, at der kunne anvendes en overgangsordning med en dansk udgave af ESPD’en, jf. bekendtgørelse nr. 1644 af 15. december 2015. Denne bekendtgørelse ophæves nu, og den danske udgave kan ikke derfor ikke anvendes efter den 28. januar 2016. 

Endelig onlineudgave af ESPD forventes senest april 2016

Europa-Kommissionen arbejder på at udvikle en elektronisk udgave af ESPD, som vil minimere de administrative byrder, der er forbundet med at udfylde ESPD’en. Ordregiver skal udfylde og vedlægge en ESPD som en del af udbudsmaterialet i forbindelse med offentlige udbud, begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrenceprægede dialog og innovationspartnerskaber. Forventningen er, at onlineudgaven af ESPD’en vil ligge klar senest april 2016, hvor udbudsdirektivet skal være implementeret i samtlige EU-lande.

Hvad er det fælleseuropæiske udbudsdokument?

ESPD’en er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft en uformel dialog med Europa-Kommissionen, om det er muligt at konvertere pdf-udgaven af ESPD'en, så den ikke skal udfyldes i hånden. Kommissionen har tilkendegivet, at en konvertering af standardformularen fra en pdf-udgave til et tekstbehandlingsformat vil være tilladt som en overgangsordning, indtil den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument er tilgængelig. Det har derfor hidtil været Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at en konvertering fra pdf-formatet til et tekstbehandlingsformat, ville være at sidestille med at udarbejde sin egen standardformular og derfor i strid med udbudsreglerne,. 

Sidst opdateret: 28. januar 2016