Værdier

 

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi ud fra seks kerneværdier.

 

Kvalitet

 • Vi har en høj faglighed
 • Vi er saglige, reflekterende og leverer til tiden
 • Vi forbedrer os løbende

Resultater

 • Vi gør en forskel for forbrugere og virksomheder
 • Vi skaber synlige og dagsordensættende resultater
 • Vi er effektive, handlekraftige og prioriterer ud fra vores mål

Arbejdsglæde

 • Vi anerkender hinandens indsats og skaber gode muligheder for udvikling
 • Vi har indflydelse på eget arbejde og har balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Vi er engagerede, har godt humør og en god omgangstone

Dialog

 • Vi opsøger og værdsætter andres input
 • Vi er lydhøre og konstruktive
 • Vi kommunikerer imødekommende og klart

Udsyn

 • Vi har overblik og perspektiv i vores arbejde
 • Vi opfanger signaler og får inspiration fra vores omverden
 • Vi holder os opdaterede og tænker fremad

Samarbejde

 • Vi har tillid til hinanden og respekterer forskellighed
 • Vi hjælper hinanden og giver konstruktiv feed-back
 • Vi deler viden og bruger hinandens kompetencer
Sidst opdateret:   16. september 2016