Gå til resume Gå til indhold
 

Konkurrencerådet

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager. Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervs- og vækstministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven.


Konkurrencerådet består af syv medlemmer, herunder en formand og en næstformand. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Se Konkurrencerådets medlemmer

Rådet er sammensat, så det besidder indgående konkurrencemæssigt kendskab, ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet samt særlig indsigt i forbrugerforhold. Medlemmerne skal i deres virke fungere uafhængigt og udføre deres hverv upartisk og med omhu.

Læs om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet 

Læs om rådsmedlemmernes tavshedspligt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen laver sagsoplæg og indstillinger til rådsmøderne og varetager den daglige sagsbehandling. Konkurrencerådet mødes den sidste onsdag i måneden, hvis der er sager at behandle.

Arbejdsdelingen mellem Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fastlagt i følgende bekendtgørelser:

Sidst opdateret:   21. september 2015