Udbud

Her finder du information om udbudsloven, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe dig med at udarbejde dit udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har igangsat en omfattende vejledningsindsats i forbindelse med ikrafttrædelsen af udbudsloven. Via vejledninger, dialogmøder, film, online værktøjer og andet materiale, ønsker styrelsen at bidrage til en god udbudskultur i Danmark.

Styrelsen har nedsat "Følgegruppe for udbud", der fungerer som høringsorgan for vejledningsarbejdet. Inddragelsen af Følgegruppen for udbud bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Bedreudbud.dk samler vejledning og giver inspiration til udbud

"Bedre udbud" er en oplysningskampagne og en vigtig del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens formidlingsindsats om udbudsloven. Kampagnen skal øge kendskabet udbudsreglerne og give inspiration til at anvende mulighederne i udbudsloven.

Bag kampagnen står en række organisationer fra både ordregiver- og leverandørsiden. Partnerne er gået samme om det fælles mål at udbrede kendskabet til udbudslovens muligheder - og dermed skabe et bedre grundlag for udbud.

Besøg Bedreudbud.dk

Sidst opdateret: 3. januar 2017

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.