Offentlig konkurrence

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Det gør vi gennem analyser, vejledning og information.

NYHEDER

Dialogmøde om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kræver dokumentation ved udbud? Og er du som tilbudsgiver lidt usikker på, hvilken dokumentation du skal fremlægge? Kom til dialogmøde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og få klarhed over udbudsreglerne om dokumentation. Hør også, hvordan du bruger Europa-Kommissionens database e-Certis.

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

27. juni 2017

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

21. juni 2017

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

VEJLEDNINGER

Se oversigt med seneste vejledninger og udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om offentlig konkurrence og udbudsloven.