Stoplov

Her kan du finde regler, vejledning og indberetningsskema for de kommunale stoplovsindberetninger.

Forsyningssekretariatet håndterer de kommunale indberetninger i henhold til stoploven. Hver år skal kommunerne foretage indberetninger om de midler, som de har modtaget fra deres drikke- og spildevandsselskaber.