Gå til resume Gå til indhold

Spørgsmål og svar om anmeldelse

 • Er der en frist for anmeldelse til Forsyningssekretariatet?

  >

  Bliver I omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, skal I anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i det efterfølgende år.

 • Hvordan anmelder vi til Forsyningssekretariatet?>

  I skal anmelde jeres vandselskab til Forsyningssekretariatet. Det gør I via mail til Forsyningssekretariatet (vand@kfst.dk).

  Når jeres vandselskab er oprettet i VandData, kan I få adgang hertil ved brug af selskabets NemLog-in.

 • Er vi omfattet af vandsektorloven?

  >

  I er som udgangspunkt omfattet af vandsektorloven, hvis I forsyner mindst ti ejendomme med vand eller behandler/transporterer spildevand fra mindst ti ejendomme, og har en debiteret vandmængde på mindst 200.000 m3.

  Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven, kan I gøre opmærksom på det ved anmeldelsen, og så vil vi foretage en konkret vurdering.

 • Hvilken værdi er afgørende for, om vi er omfattet af vandsektorloven, indvinding eller levering, og er levering lig udpumpning eller solgt vandmængde?

  >

  Vi lægger den leverede mængde, dvs. den debiterede mængde, til grund ved vurdering af om, hvorvidt I er omfattet af vandsektorloven.