Vejledninger

Her finder du styrelsens vejledninger om udbudsreglerne. 

Styrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for styrelsens vejledningsarbejde. Inddragelsen af følgegruppen bidrager bl.a. til, at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Bedreudbud.dk - kun om udbudsloven

Hjemmesiden Bedreudbud.dk giver et overblik over udbudsloven. Hjemmesiden indeholder b.la. en lang række online udbudsværktøjer og inspirationsfilm. Desuden er det muligt at stille spørgsmål om udbudsloven til et hold af juridske eksperter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

ESPD - Sådan virker det

Læs vejledningen om det Fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD'et oprettes af ordregiver og udfyldes af tilbudsgivere i forbindelse med udbud.

Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

I vejledningen er der fokus på udbudsreglerne om, at ordregivere skal oplyse evalueringsmetoden i udbudsmaterialet.

Konsortier og udbud

Analysen indeholder en kortlægning af, hvad der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium.

OPP standardmodel for renovering, drift og vedligeholdelse

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med renovering, drift og vedligeholdelse.

OPP standardmodel for nyanlæg

Standardmodellen for OPP har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber i forbindelse med nyanlæg.

Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Vejledningen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Totalomkostninger i udbud” fra 2014.

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Vejledningen giver en grundig gennemgang af udbudsloven ud fra et praktisk perspektiv.

Vejledning om sociale klausuler i udbud

Med denne vejledning gives der en gennemgang af, hvad "følg-eller-forklar"-princippet indebærer og de retlige rammer for brugen af sociale klausuler i offentlige kontrakter.

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.