Gå til resume Gå til indhold
 

Tærskelværdierne

Her finder du en kort gennemgang af de gældende tærskelværdier for 2016 og 2017 samt tidligere tærskelværdier. 

Tærskelværdierne er i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet angivet i Euro.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU's udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På de områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.

Tærskelværdier for 2016 og 2017

Tidligere tærskelværdier 

Sidst opdateret:   15. juli 2015

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.