Gå til resume Gå til indhold
 

Love og bekendtgørelser

Den 1. januar 2016 trådte en række forskellige love og bekendtgørelser om udbud af offentlige indkøb i kraft. Nedenfor findes der en oversigt over reglerne. 


Udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet og regulerer indgåelse af offentlige kontrakter over tærskelværdien. Udbudsloven fastsætter også regler for indgåelse af offentlige kontrakter under tærskelværdien.

Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer indgåelse af offentlige  bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdien. Bemærk, at udbudslovens § 198 har indført en række ændringer i tilbudsloven, hvor bl.a. afsnit II er ophævet pr. 1. januar 2016. 

Tilbudsloven

Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov om klagenævnet for udbud regulerer klageadgangen i forbindelse udbud af offentlige kontrakter. Loven giver mulighed for, at klagesager kan behandles ved klagenævnet for udbud.

Lov om klagenævnet for udbud

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester


Konsessionsdirektivet

Bekendtgørelsen implementerer koncessionsdirektivet. Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan medføre, fx etablering af en bro og medfølgende broafgifter. 

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III

Bekendtgørelsen fastlægger, at annoncering af indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse skal annonceres på Udbud.dk. Derudover indeholder bekendtgørelsen nærmere bestemmelser om muligheden for offentlige ordregivere til at modtage tilbud elektronisk.
 
Bekendtgørelse om offentlige indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud


Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

En række kontrakter inden for forsvars- og sikkerhedsområdet skal ikke følge udbudsloven, men i stedet vurderes efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.

Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet


Rettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse I EU

Ændringsbekendtgørelse som følge af Kroations indtrædelse i EU.


Sidst opdateret:   23. februar 2017

Engelsk oversættelse af udbudsloven

The Public Procurement Act

The purpose of this Act shall be to establish the practices for public procurement and thus enable optimum use of public funds via effective competition.

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.