Gå til resume Gå til indhold
 

Det fælles europæiske udbudsdokument - eESPD

eESPD fra Europa- Kommissionen er klar til brug. eESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

eESPD er den elektroniske version af den standardskabelon, som Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5. januar 2016. 

Europa-Kommissionen: eESPD

Europa-Kommissionen: ESPD-forordning

Vejledning til ordregivere og ansøgere/tilbudsgivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et eESPD og til virksomheder, der skal byde på en opgave og dermed udfylde et eESPD.

Vejledningen gennemgår via billeder og kort tekst, hvordan ordregiveren opretter et eESPD, og hvilke overvejelser man skal gøre sig undervejs.

Ansøgere og tilbudsgivere får i vejledningen hjælp til, hvordan eESPD udfyldes korrekt og videreformidles til ordregiveren.

Hent vejledningen: Det elektroniske ESPD – Sådan virker det

Hvad er eESPD?

eESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde et eESPD.

Hent vejledningen: Det fælles europæiske udbudsdokument

Da udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016, forelå der ikke en standardformular fra Europa-Kommissionen. Som midlertidig løsning indførte Erhvervs- og Vækstministeren i medfør af § 149 i udbudsloven, at der kunne anvendes en overgangsordning med en dansk udgave af ESPD’en, jf. bekendtgørelse nr. 1644 af 15. december 2015. Denne bekendtgørelse er ophævet, og den danske udgave kan ikke derfor ikke anvendes efter den 28. januar 2016. 

Sidst opdateret:   6. april 2016

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.