Gå til resume Gå til indhold
 

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

ESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

ESPD er den elektroniske version af standardskabelonen, som Europa-Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5. januar 2016. 

Europa-Kommissionen: Online ESPD-tjeneste

Europa-Kommissionen: ESPD-forordning

Online ESPD opdateret den 1. marts 2017 

Opdateringen af ESPD’et medfører en række forbedringer, som brugerne har efterspurgt, fx er der en række præcise oversættelser, der gør det mere klart, hvad der skal oplyses undervejs i formularen.

Vejledning til ordregivere og ansøgere/tilbudsgivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et ESPD og til virksomheder, der skal byde på en opgave og dermed udfylde et ESPD.

Vejledningen gennemgår via billeder og kort tekst, hvordan ordregiveren opretter et eESPD, og hvilke overvejelser man skal gøre sig undervejs.

Ansøgere og tilbudsgivere får i vejledningen hjælp til, hvordan ESPD'et udfyldes korrekt og videreformidles til ordregiveren.

Hent vejledningen: Det elektroniske ESPD – Sådan virker det, version 2

Svar på oftest stillede spørgsmål om ESPD

Under emnet "Spørg eksperterne" på Bedreudbud.dk kan du se en lang række svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi har modtaget om ESPD. 

Se svar fra eksperter på Bedreudbud.dk

Hvad er ESPD?

ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde et eESPD.


Da udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016, forelå der ikke en standardformular fra Europa-Kommissionen. Som midlertidig løsning indførte Erhvervs- og Vækstministeren i medfør af § 149 i udbudsloven, at der kunne anvendes en overgangsordning med en dansk udgave af ESPD’en, jf. bekendtgørelse nr. 1644 af 15. december 2015. Denne bekendtgørelse er ophævet, og den danske udgave kan ikke derfor ikke anvendes efter den 28. januar 2016. 

Sidst opdateret:   3. marts 2017

Engelsk oversættelse af udbudsloven

The Public Procurement Act

The purpose of this Act shall be to establish the practices for public procurement and thus enable optimum use of public funds via effective competition.

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.