Gå til resume Gå til indhold
 

Vurdering af klar grænseoverskridende interesse

Det er en konkret vurdering om en opgave har grænseoverskridende interesse

Udbudslovens §§ 191-192 indeholder de elementer, der skal lægges til grund ved vurdering af, hvorvidt en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse.

En kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiver vurderer, at en virksomhed, som er etableret i en anden medlemsstat, kan vare interesseret i at byde på en kontrakt.

Vurderingen vedrører alene, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten, og ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark.

Det beror på ordregivers konkrete vurdering, om en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse. Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende:

  • Kontraktens genstand
  • Kontraktens anslåede værdi
  • Kontraktens varighed
  • Forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis
  • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.
Andre elementer kan også have betydning og bor inddrages i den konkrete vurdering.
Sidst opdateret:   14. december 2015

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.