Gå til resume Gå til indhold
 

Udbud

Her finder du information om udbudsloven, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe dig med at udarbejde dit udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har igangsat en omfattende vejledningsindsats i forbindelse med den nye udbudslov. 

Umiddelbart derefter offentliggøres vejledningen Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.

I løbet af 2016 vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentligøre en række tværgående vejledninger, der hver vil omhandle et specifikt emne, som fx livscyklusomkostninger/totalomkostninger, annullation og kontraktophævelse, og dialog om udbud.

Styrelsen har nedsat en følgegruppe for udbud, der fungerer som høringsorgan for vejledningsarbejdet. Inddragelsen af Følgegruppen for udbud bidrager bl.a. til at vejledningerne adresserer de mest centrale problemstillinger og målrettes dem, der arbejder med udbud i praksis.

Bedreudbud.dk samler vejledning og giver inspiration til at bruge de nye muligheder

Bedre udbud en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsen formidlingsindsat for den nye udbudslov. Kampagnen skal øge kendskabet til den nye lov og give inspiration til at anvende mulighederne i udbudsloven.

Bag kampagnen står en række organisationer fra både ordregiver- og leverandørsiden. Partnerne er gået samme om det fælles mål om at udbrede kendskabet til udbudslovens muligheder og dermed skabe grundlaget for bedre udbud.

Besøg bedreudbud.dk

Sidst opdateret:   10. december 2015

Vil du holde dig opdateret?

TILMELD DIG NYHEDSBREVET: NYT OM UDBUD

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, om udbudsreglerne, arrangementer om udbud samt andre nyheder om udbud og indkøb.