Gå til resume Gå til indhold
 

OPS-netværk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPS-netværk er for medarbejdere og chefer i det offentlige og det private, der til dagligt arbejder med offentlig-privat samarbejde og udbudsreglerne. Netværkets formål er at skabe et uformelt forum for viden- og erfaringsudveksling samt at facilitere kontakt og dialog mellem aktørerne på OPS-området.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager med den nyeste viden omkring regler og rammer for OPS, mens netværkets medlemmer bidrager med praktiske erfaringer med OPS fra egen hverdag.

Alle, der beskæftiger sig med offentlig-privat samarbejde, kan blive en del af netværket.

Netværket mødes ca. tre gange årligt. Der er tale om formiddagsmøder, som typisk varer fra 9.00 til 10.30. Hvert møde har et tema, som behandles af en eller flere oplægsholdere med særlig viden inden for det pågældende område. Der lægges vægt på, at der både er tid til videndeling, debat og netværksdannelse.

Tilmeld dig OPS-netværket her