Offentlig konkurrence

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Det gør vi gennem analyser, vejledning og information.

NYHEDER

Ny afgørelse fra klagenævn øger klarhed om udbudsloven

09. august 2017

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens § 160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes.

Dialogmøde om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kræver dokumentation ved udbud? Og er du som tilbudsgiver lidt usikker på, hvilken dokumentation du skal fremlægge? Kom til dialogmøde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og få klarhed over udbudsreglerne om dokumentation. Hør også, hvordan du bruger Europa-Kommissionens database e-Certis.

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Hvad er prisen? Konference om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

06. juni 2017

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til konference i DGI-byen den 28. august 2017. Få indblik i den seneste viden om private virksomheders transaktionsomkostninger ved tilbudsafgivning på offentlige udbud. Hør offentlige ordregivere og virksomheder give hver deres bud på, hvordan effektive udbud kan få transaktionsomkostningerne ned. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

VEJLEDNINGER

Se oversigt med seneste vejledninger og udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om offentlig konkurrence og udbudsloven.