The Danish Competition Council has approved Imerco Holding A/S’ merger with Inspiration A/S subject to commitments

16. august 2017

On 6 February 2017 the Danish Competition and Consumer Authority (‘the Authority’) received a complete notification of Imerco Holding A/S’ (‘Imerco Holding’) acquisition of sole control of Inspiration A/S (‘Inspiration’).

Pressemøde om Konkurrencerådets realkreditanalyse

16. august 2017

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, inviterer til pressemøde om Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på markedet for realkreditlån til privatkunder.

Sager om ustabile plankeborde på Firmatjek

16. august 2017

August måneds Firmatjek byder på to sager om ustabile plankeborde. Derudover er en kennel endt på Firmatjek, fordi den solgte en kryptorchid hund til forbrugeren. Firmatjek er Nævnenes Hus’ liste med virksomheder, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.

Konkurrencerådet griber ind i Imerco/Inspiration-fusion

16. august 2017

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem Imerco og Inspiration, efter at parterne har afgivet tilsagn. Tilsagnene indebærer, at Imerco alene overtager godt halvdelen af Inspirations butikker, og at den hidtidige ejer af Inspiration forpligter sig til at drive de resterende butikker videre samt investere yderligere i en ny og levedygtig kæde.

Udløbet gavekort kunne stadig bruges

15. august 2017

Som udgangspunkt gælder et gavekort i tre år, men ikke altid. Tjek frister og vilkår, lyder rådet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter en afgørelse fra Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Nævnet afgjorde, at beløbet, der stod på forbrugerens gavekort, stadig kunne bruges til køb af andre ydelser hos feriecentret, selvom kortet var udløbet.

Forenklet anmeldelse af Centrica plc’s erhvervelse af enekontrol over Bayerngas Norge AS

15. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Centrica plc’s erhvervelse af enekontrol over Bayerngas Norge AS.

Plumbing company pays fine in settlement for bid rigging

15. august 2017

On July 20, 2017, the Danish plumbing company Fredensborg VVS-Teknik A/S entered into a settlement with the Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime for infringing section 6 of the Danish Competition Act.

VVS-firma får millionbøde for karteldeltagelse

15. august 2017

Fredensborg VVS-Teknik A/S har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på fem byggeprojekter. Bødens størrelse er nedsat på grund af særlige forhold.

Bagageerstatning kræver hurtig reaktion

10. august 2017

Sidste år rejste mere end 17 millioner flypassagerer fra de danske lufthavne, og her til sommer har der også været travlt ved bagagebåndene. Hvis bagagen ikke kommer med flyet hjem, skal der helst klages allerede i lufthavnen, og de uheldige passagerer har kun en uge til at kræve erstatning for ødelagt bagage og tre uger for forsinket bagage.

Ny afgørelse fra klagenævn øger klarhed om udbudsloven

09. august 2017

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens § 160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes.