Gå til resume Gå til indhold
 

Gruppefritagelser

Der er i øjeblikket seks gruppefritagelser.  For hver gruppefritagelse findes nedenfor en oversigt over ved hvilke bekendtgørelser gruppefritagelserne er implementeret i dansk ret, hvilke forordninger der er tale om, hvornår de udløber, samt en kort beskrivelse af gruppefritagelsernes anvendelsesområde.

Mere information om revision af gruppefritagelserne på Kommissionens hjemmeside

Gruppefritagelserne omhandler:

 

 1. Vertikale aftaler   
 2. Biler 
 3. Specialisering 
 4. Forskning og udvikling 
 5. Forsikring 
 6. Teknologioverførsel 

 

For gruppefritagelserne gælder:

Konkurrencebegrænsende aftaler, der er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6 / EUF-traktatens art. 101, stk. 1, men som falder ind under en gruppefritagelses anvendelsesområde, er fritaget fra forbuddet i konkurrencelovens § 6 / EUF-traktatens art. 101, stk. 1.  

 


 

1. Vertikale aftaler

 

 

Titel: Gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Bekendtgørelser og forordninger

Bkg. nr. 739 af 23. juni 2010 

Forordning nr. 330/2010 af 20. april 2010  

Udløber: 31. maj 2022

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Gruppefritagelsen omfatter aftaler om køb eller salg af varer eller tjenesteydelser, der indgås mellem ikke-konkurrenter, og mellem sammenslutninger af virksomheder og deres medlemmer inden for detailhandlen.

For at opnå fritagelse må leverandørens og køberens markedsandel ikke overstige 30 % af det relevante marked, hvor varerne sælges eller købes.  

Gruppefritagelsen for vertikale aftaler er subsidiær i forhold til de øvrige gruppefritagelser.

I tilknytning til gruppefritagelsen har kommissionen udstedt en meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger: Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger (2010/C 130/01)   

 


 

2. Biler

Titel: Gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelser og forordninger

Bkg. nr. 760 af 23. juni 2010

Forordning nr. 461/2010 af 27. maj 2010  

Udløber: 31. maj 2023

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Eftermarkedet:
Gruppefritagelsen fritager vertikale aftaler vedrørende betingelserne, hvorpå parterne kan købe, sælge og videresælge reservedele til biler og udføre reparation og service på biler (eftermarkedet). Distributionsaftaler om reparation og service er fritaget, hvis markedsandelene er under 30 pct., jf. den vertikale gruppefritagelse.

Nye biler:
Aftaler om køb, salg og videresalg af nye biler bliver fra den 1. juni 2013 omfattet af den generelle gruppefritagelse for vertikale aftaler. Indtil 2013 gælder den tidligere gruppefritagelse for disse aftaler (Forordning nr. 1400/2002 af 31. juli 2002).

Læs Kommissionens retningslinjer for biler


3. Specialisering

Titel: Gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler Gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler 

Bekendtgørelser og forordninger

Bkg nr. 64 af 28. januar 2011

Forordning nr. 1218/2010 af 14. december 2010

Udløber: 31. december 2022

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Gruppefritagelsen finder anvendelse på:

 • Aftaler om ensidig specialisering: en virksomhed ophører med at fremstille visse varer og købe disse varer fra en anden virksomhed.
 • Aftaler om gensidig specialisering: to eller flere virksomheder enes om at ophøre med at producere bestemte, men forskellige, varer og i stedet købe disse hos de andre virksomheder.
 • Aftaler om fælles produktion: parterne forpligter sig i fællesskab til at fremstille visse varer eller levere visse tjenesteydelser.

Som hovedregel gælder fritagelsen, når virksomhederne har en samlet markedsandel på under 20 % af det relevante marked.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for horisontale samarbejdsaftaler  supplerer gruppefritagelsen for specialiseringsaftaler. 


4. Forskning og udvikling

Titel: Gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler  

Bekendtgørelser og forordninger 

Bkg. nr. 63 af 28. januar 2011

Forordning nr. 1217/2010 af 14. december 2010

Udløber: 31. december 2022

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Gruppefritagelsen omfatter aftaler om fælles forskning og udvikling af produkter eller produktionsmetoder og fælles udnyttelse heraf.

Gruppefritagelsen gælder, så længe forsknings- og udviklingssamarbejdet gennemføres, og i tilfælde af aftale om fælles udnyttelse i 7 år fra første markedsføring. Er aftaleparterne konkurrenter, er det dog en betingelse, at de tilsammen ikke har en markedsandel på over 25 % for aftaleproduktet.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for horisontale samarbejdsaftaler  supplerer gruppefritagelsen for forsknings- og udviklingsaftaler.   


5. Forsikring

Titel: Gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet

Gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet

Bekendtgørelser og forordninger

Udløber: 31. marts 2017

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Gruppefritagelsen fritager følgende kategorier af aftaler:

 • aftaler om fælles datasamlinger m.v.
 • aftaler om fælles dækning af visse risikotyper (pooler)

I gruppefritagelsen er der for hver af aftalekategorierne fastsat betingelser for fritagelse og tærskler for den maksimalt tilladte markedsandel.

Tidligere omfattede fritagelsen også aftaler om standardpolicevilkår og aftaler om sikkerhedsudstyr. Disse typer af aftaler er ikke specifikke for forsikringssektoren og er derfor ikke længere fritaget specifikt i denne gruppefritagelse.

Læs Kommissionens meddelelse om aftaler på forsikringsområdet 

 


 

6. Teknologioverførsel

Titel: Gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

Bekendtgørelser og forordninger

Bkg. nr. 417 af 28. april 2014

Udløber: 30. april 2026

Under revision: Nej

Anvendelsesområde:

Ved teknologioverførselsaftaler forstås aftaler, hvorved der gives licens til teknologirettigheder. Forordningen omfatter bl.a. licensaftaler om patenter, knowhow, mønsterrettigheder, brugsmodeller og softwarerettigheder.

Gruppefritagelsen fritager: 

 • Licensaftaler mellem konkurrerende virksomheder med en samlet markedsandel på under 20 % på det relevante marked.
 • Licensaftaler mellem ikke-konkurrerende virksomheder, hvis hver parts markedsandel er under 30 % af det relevante marked.

I tilknytning til gruppefritagelsen har Kommissionen udstedt en meddelelse