Gå til resume Gå til indhold
 

Udviklingen i konkurrencesager 2005-2014

Udviklingen i anmeldelser til SØIK og bøder 2005-2014

 

 
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013  2014  2015 
Anmeldelser til SØIK  2  4  4  9  5  5  5  8  11  8  5
Bøder inkl. bødevedtagelser  2  1  3  3  0  6  3  3  8  17  15

Anmærkninger:

  • Der er en tidsmæssig forskydning fra det tidspunkt, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmelder en sag til SØIK, og til en evt. bøde idømmes eller vedtages. Det skyldes, at SØIK skal efterforske sagen og evt. rejse tiltale, før en evt. bøde kan idømmes. En sag kan være anmeldt i ét år og først resultere i en bøde året efter eller senere.
  • En bødedom medregnes kun ved seneste retsinstans. Sager, der har været anket, optræder derfor kun én gang. Det betyder, at tallene kan ændres fra år til år i takt med, at en sag bevæger sig gennem retssystemet.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Udviklingen i rådssager 2005-2014

 


2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Rådsafgørelser
23 17 10 10 10 11  8  10  11  10  6
Heraf med effekt [1] 16 12 9 6 9 8  7  10  8  4

[1] Afgørelser med effekt er bl.a. indgrebssager (fx påbudssager, forbudssager, tilsagnssager og fusioner med bindende tilsagn). Afgørelser med effekt er sager med umiddelbar effekt, der ikke er blevet omstødt af Konkurrenceankenævnet og domstolene.