Gå til resume Gå til indhold
 

Kontrolbesøg - hvorfor og hvordan?

Uanmeldte kontrolundersøgelser er et vigtigt middel til at afsløre alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven – som fx ulovlige markedsdelingsaftaler, priskarteller, bindende videresalgspriser eller groft misbrug af dominerende stilling.


Et kontrolbesøg er ikke udtryk for, at konkurrencereglerne rent faktisk er overtrådt. Ofte vil vi vælge at gå ud til flere virksomheder i branchen for at gøre resultatet af undersøgelsen så dækkende som muligt.

Ved kontrolbesøg lægger vi afgørende vægt på fortrolighed og hensynet til ikke at eksponere virksomheder unødigt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan derfor hverken kommentere eller be-/afkræfte kontrolbesøg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplysninger kan bygge på information eller tip fra konkurrenter, kunder, ansatte eller journalister. Men en kontrolundersøgelse kan også ske alene på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle kendskab til markedet eller analyser af virksomhedernes adfærd m.v. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, der beslutter, om der skal foretages en uanmeldt kontrolundersøgelse.

Inden kontrolundersøgelsen udføres, indhenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en dommerkendelse.

Selve kontrolundersøgelsen begynder med, at virksomhedens ledelse får forevist dommerkendelsen og grundlaget for kontrolundersøgelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens medarbejdere går derefter i gang med at gennemgå bl.a. pc’ere, skabe og skuffer. Relevant materiale kopieres, og inden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forlader virksomheden, gennemgås det kopierede materiale med virksomhedens ledelse og evt. advokat.

Efter kontrolundersøgelsen analyserer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det indhentede materiale og undersøger spor i sagen. Da der ofte er tale om store mængder af materiale, kan der gå flere måneder, før gennemgangen er afsluttet.

Vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der er tilstrækkeligt grundlag for at anmode politiet om at gennemføre en politimæssig efterforskning, oversendes sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der tager stilling til, om der skal rejses tiltale.