Gå til resume Gå til indhold
 

Ankestatistik

Nedenstående statistikker omfatter de af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen trufne afgørelser vedrørende konkurrenceloven, som er anket til Konkurrenceankenævnet, og hvori Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse, eller hvor sagen er hævet.

Der udarbejdes en statistik over afgørelser vedrørende materielle spørgsmål og en statistik over formalitetsafgørelser. Statistikkerne er opdelt i afgørelser vedrørende konkurrenceloven, hvor ankenævnet har givet Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  fuldt eller delvist medhold eller slet ikke medhold. Endvidere fremgår antallet af ankesager, der er hævet af klager. Hermed menes, at klageren har hævet sagen, uden at klagen er blevet imødekommet fuldt ud.

Samlet antal formalitets- og materielle afgørelser 2003-2016

 

2003-2016  
Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  11  40
63
Styrelsesafgørelser  28
37
I alt  15  68
100

Materielle afgørelser 2003-2016        

 

2003-2016  
Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  10  21 43
Styrelsesafgørelser  7
2 11
I alt  12  28 5 54

Formalitetsafgørelser 2003-2016        

 

2003-2016
Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  19  20 
Styrelsesafgørelser  21 26
I alt  40 46

Delkendelser om biintervention er ikke medtaget

Materielle afgørelser         

 

Materielle afgørelser 2016

Ikke medhold
Delvist medhold
Fuldt medhold
Hævet af klager
I alt
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  1  0  1
I alt
 0  0  2  0  2

 

 

Materielle afgørelser 2015

Ikke medhold

Delvist medhold 

Fuldt medhold Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  1  0  1
Styrelsesafgørelser  0  0  0  0  0
I alt  0  0  1  0  1

 

 

Materielle afgørelser 2014 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 0 0 0
I alt 0 0 1 0 1

 

 

Materielle afgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 2 0 2
Styrelsesafgørelser 0 0 0
0 0
I alt 0 0 0
0 2

 

 

Materielle afgørelser 2012 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

 

Materielle afgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 3
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser 
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2008    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 0 1 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 1 1 6
Styrelsesafgørelser  0 0 3
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 5
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 0 2 0 3
Styrelsesafgørelser  1
I alt 

           

 

Materielle afgørelser 2003    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  3 1 3 9
Styrelsesafgørelser 
I alt  11 

Formalitetsafgørelser      

 

Formalitetsafgørelser 2016
Ikke medhold
Delvist medhold
Fuldt medhold
Hævet af klager
I alt
 Rådsafgørelser 0 0 0 0
 0
 Styrelsesafgørelser 0 0 1 0  1
 I alt
0 0 1 0  1

 

 

Formalitetsafgørelser 2015  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser  0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser  0  0  3  0  3
I alt  0  0  3  0  3

 

 

Formalitetsafgørelser 2014  Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt 
Rådsafgørelser   0  0  0  0  0
Styrelsesafgørelser   0  0  1  0  1
 I alt  0  0  1  0  1

 

 

Formalitetsafgørelser 2013 Ikke medhold Delvist medhold Fuldt medhold Hævet af klager I alt
Rådsafgørelser 0 0 0
Styrelsesafgørelser 0 0 1
0 1
I alt 0 0 1
0 1

           

 

Formalitetsafgørelser 2012    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0
Styrelsesafgørelser  0 0
I alt 

           

 

Formalitetsafgørelser 2011    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Formalitetsafgørelser 2010 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 2 0 2
Styrelsesafgørelser  0
I alt  2

           

 

Formalitetsafgørelser 2009 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 1 0
Styrelsesafgørelser  0
I alt 

           

 

Formalitetsafgørelser 2008 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 0 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

   

 

Formalitetsafgørelser 2007 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 1 0 1
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Formalitetsafgørelser 2006    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  1 4
Styrelsesafgørelser 
I alt 

          

 

Formalitetsafgørelser 2005    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 4 0 4
Styrelsesafgørelser  0
I alt  0

           

 

Formalitetsafgørelser 2004    Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 3 0
Styrelsesafgørelser 
I alt 

           

 

Formalitetsafgørelser 2003 Ikke medhold  Delvist medhold  Fuldt medhold  Hævet af klager  I alt  
Rådsafgørelser  0 0 2 0
Styrelsesafgørelser 
I alt