Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BWB Partners I K/S’ erhvervelse af enekontrol over Holmris A/S med tilhørende datterselskaber

23. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem BWB Partners I K/S og Holmris A/S med tilhørende datterselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nellemann Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenningsens Maskinforretning A/S

19. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nellemann Holding A/S og Svenningsens Maskinforretning A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FDM’s erhvervelse af enekontrol med alle forsikringer tegnet af FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S

12. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Forenede Danske Motorejere (”FDM”) og alle forsikringer tegnet af FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne ”FDM Forsikring” og ”Runa Forsikring” (”Porteføljen”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel V's erhvervelse af enekontrol over K. Nissen International A/S

08. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Axcel V og K. Nissen International A/S.

Post Danmarks individuelle rabatter til magasinpostkunder i perioden 2007-2009

31. maj 2017

Post Danmark A/S’ rabatter til tre magasinpostkunder i 2007-2009 var i strid med konkurrencelovens regler om misbrug af dominerende stilling. Konkurrencerådet har afgjort sagen, der blandt andet har afventet EU-domstolens behandling af to principielle spørgsmål.

Campingrådets campingpasordning

31. maj 2017

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Konkurrencebegrænsning på det danske marked for tagpap og tagfolie

31. maj 2017

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven. Konkurrencerådet påbyder dem blandt andet at ophæve TOR-anvisningerne, som er en branchestandard.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Schlumberger Limited’s og Weatherford International PLC’s oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

24. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. maj 2017 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem af Schlumberger Limited og Weatherford International PLC.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Tymphany Group’s erhvervelse af enekontrol over Bang og Olufsen, s.r.o.

22. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Hornsyld Købmandsgaard A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nielsen & Smith A/S

04. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. april 2017 en forenklet anmeldelse af Hornsyld Købmandsgaard A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nielsen & Smith A/S.

Konkurrenceklausulen i home kædens opsigelsesregler - annullation af tidligere afgørelse

03. april 2017

I en afgørelse til home a/s af 4. september 2001 meddelte styrelsen bl.a., at en konkurrenceklausul i home kædens opsigelsesregler ikke sås at være i strid med reglerne i gruppefritagelsen for vertikale aftaler.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S og JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S

28. marts 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. marts 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem på den ene side Bravida Danmark A/S og på den anden side JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden

03. marts 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Mølholm Forsikring A/S

17. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S.

Godkendelse af K & C Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

28. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. januar 2017 en anmeldelse af en fusion mellem K & C Holding A/S og Privathospitalet Mølholm P/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S’ erhvervelse af enekontrol med TDCH A/S

17. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og TDCH A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT Infrastructure III SCSP’s erhvervelse af enekontrol over Global-Connect A/S

03. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem kapitalfonden EQT Infrastructure III SCSP og GlobalConnect A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA’s erhvervelse af enekontrol over AH Industries A/S

01. februar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (”Aurelius”) og AH Industries A/S (”AH Industries”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Scan Global Logistics opkøber logistikvirksomheden Airlog Group

31. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Scan Global Logistics A/S og Airlog Group Holding AB.

Godkendelse af AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S

31. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. januar 2017 en anmeldelse af AX IV SAIC Holding ApS's køb af Frontmatec Holding A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S

30. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. januar 2017 en forenklet anmeldelse af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Vestjyllands Andel a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

19. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Vestjyllands Andel a.m.b.a.(”VA”) og Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a. (”NF”).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Eniig Fiber A/S’ erhvervelse af en mindre del af Verdo Tele A/S

12. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december 2016 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S.