Gå til resume Gå til indhold

Kendelser fra Konkurrenceankenævnet 2017

  • Kendelse af 4. april 2017 - Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 04-04-2017

    Jorton A/S har klaget over afslag på aktindsigt og egenacces i undersøgelsessager vedrørende andre virksomheder, der i samme sagskompleks blev undersøgt for deltagelse i karteldannelse.

    Konkurrenceankenævnet har afvist dele af klagen og i øvrigt hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse.