Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Karteller

Hvad er et kartel, hvad er straffen og hvordan kan man slippe for straf? Se også hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om et kartel.

Fusionskontrol

Find information om fusionsreglerne og hvordan du anmelder en fusion.

Kontakt os

Find en medarbejder i et konkurrencecenter ved at vælge det relevante område.

Nyheder

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Schlumberger Limited’s og Weatherford International PLC’s oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

24. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. maj 2017 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem af Schlumberger Limited (Schlumberger) og Weatherford International PLC.

Realkreditanalysen er ikke afsluttet

22. maj 2017

Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet er ikke afsluttet. Der foreligger et fortroligt udkast til analysen, som Inside Business har skrevet om.

Udkast til almindelig anmeldelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bluegarden Holding A/S

15. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Team Siri Holding ApS.

Forenklet anmeldelse vedrørende etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Schlumberger Limited og Weatherford International plc.

10. maj 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse vedrørende etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Schlumberger Limited og Weatherford International plc gennem deres respektive datterselskaber.

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.