Gå til resume Gå til indhold

Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb

02. april 2014
Vejledning
Offentlige ordregivere kan fra politisk hold opleve et ønske om at anvende de offentlige indkøb og den samlede offentlige efterspørgsel til at fremme bæredygtighed. Dette ønske kan bl.a. opfyldes ved at inddrage sociale hensyn og miljøhensyn i offentlige udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har offentliggjort en vejledning, som beskriver mulighederne for at inddrage sociale hensyn og miljøhensyn i offentlige udbud. Formålet med vejledningen er at give et overblik over, hvordan hensynene lovligt kan inddrages i de forskellige faser af udbudsprocessen.

Emner

Offentlig konkurrence