Gå til resume Gå til indhold

Publikation: Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren

19. april 2017

Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet, som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence i praksissektoren. Med reformen har udbydere af sundhedsydelser fået ret til frit at etablere sig, og ejerrestriktioner er fjernet, så alle nu kan eje et sundhedscenter.

Efter reformen er der kommet flere sundhedscentre, og  mange svenskere har dermed fået kortere rejsetid til centrene.

Der er ikke umiddelbart tegn på, at reformen har været udgiftsdrivende. Efter reformen har der været omtrent nulvækst i antallet af konsultationer, og omkostningerne pr. konsultation følger den generelle lønudvikling. Endvidere har den patientoplevede kvalitet været stort set uændret i perioden 2009-2013.

Disse erfaringer fra reformen af den svenske praksissektor er indsamlet som en opfølgning på en analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i 2013.

Analysen viser, at regulering af den danske praksissektor minder om den, som svenskerne havde før reformen og peger samtidig på, at der kan være samfundsmæssige gevinster forbundet med at lempe restriktionerne for etablering og ejerskab inden for hhv. fysioterapi og kiropraktik.

Læs publikationen her

Læs baggrundsrapporten for publikationen her

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98. 

Sidst opdateret: 19. april 2017

Velfungerende markeder

Gevinster ved markeder drevet af effektiv konkurrence

• Mere effektiv anvendelse af virksomhedernes ressourcer
• Øget forskning, udvikling og innovation
• Virksomhedsdynamik

Afledte effekter:

• Øget produktivitet
• Lavere priser
• Højere kvalitet
• Bedre service
• Større udbud
• Bedre konkurrencekraft
• Højere beskæftigelse