Gå til resume Gå til indhold

Olympus betaler millionbøde i konkurrencesag

Pressemeddelelse - 18. april 2017

Olympus Danmark A/S har vedtaget en bøde på 3,6 millioner kroner for at overtræde konkurrenceloven. Selskabet har indgået konkurrencebegrænsende aftaler, som skulle sikre, at forhandlerne ikke solgte bestemte kameramodeller billigere end den pris, som Olympus Danmark havde fastsat.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: 

”Forbrugerne kan have betalt for meget for Olympus’ kameraer. Olympus Danmarks prissystem var skruet sammen, så det havde karakter af bindende videresalgspriser, og det er ulovligt.” 

”Olympus Danmark havde mulighed for at styre forhandlernes detailpriser via et såkaldt kickback-prissystem, som bl.a. betød, at forhandlernes reelle indkøbspris afhang af, om de solgte kameraerne videre til mindst den pris, som Olympus havde fastlagt.”

Olympus Danmark har over for sine forhandlere anvendt et såkaldt kickback-system på bestemte kameramodeller. Det fandt sted i en periode på cirka to år frem til 1. november 2013.

Med kickback-systemet kunne Olympus Danmark potentielt styre forhandlernes detailpris. Olympus Danmark betalte et kontant beløb retur til forhandlerne, hvis de dokumenterede, at kameraerne var solgt til mindst den pris, som Olympus Danmark havde fastlagt. Hvis forhandlerne solgte til en lavere pris, fik de ingen penge retur og en langt mindre avance.

Forbrugerne kan have betalt højere priser for Olympus’ kameraer på grund af Olympus Danmarks prissystem. 

Olympus Danmark har vedtaget en bøde på 3,6 millioner kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse afspejler overtrædelsens grovhed, varighed og virksomhedens omsætning. Desuden er der lagt vægt på, at Olympus Danmark har samarbejdet med myndighederne om sagens oplysning.  

En del af overtrædelsen er foregået efter 1. marts 2013, hvor ændringer i konkurrenceloven trådte i kraft. Med ændringerne fulgte et markant højere bødeniveau.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tog sagen op efter at have foretaget en uanmeldt kontrolundersøgelse hos Olympus Danmark. 

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs bødevedtagelsen

Foto af Jakob Hald i trykkvalitet

Sidst opdateret: 18. april 2017