Gå til resume Gå til indhold

Øget konkurrence mellem portaler for hotelbooking

Pressemeddelelse - 21. april 2017

Konkurrencen mellem de bookingportaler, der markedsfører blandt andre danske hoteller, ser ud til at være styrket i et vist omfang efter ændringen af portalernes prisklausuler. Det viser EU's undersøgelse, der blandt andet er baseret på svar fra 1.600 hoteller i ti lande.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: 

"Det ser ud til, at der i lidt højere grad kan konstateres prisforskelle på hotelværelser mellem portaler, efter konkurrencemyndighederne i Europa greb ind over for bookingportalerne i begyndelsen af 2015. Det peger i retning af stigende konkurrence mellem portalerne."

"Desværre er det kun få hoteller, der udnytter de nye muligheder for at forhandle sig til et lavere gebyr hos bookingportalerne og derved skærpe konkurrencen mellem portaler. Mange hoteller ved slet ikke, at de kan forhandle, så vi vil i den kommende tid medvirke til at øge bevidstheden herom."

"Med afsæt i undersøgelsen og vores vurdering af situationen på det danske marked, har vi sammen med de øvrige konkurrencemyndigheder besluttet fortsat at holde øje med udviklingen. Vi vil revurdere konkurrencesituationen, når hoteller og portaler har fået bedre tid til at benytte sig af de muligheder, der allerede er skabt."

Europas hoteller fik i sommeren 2015 mulighed for at udbyde deres værelser til forskellige priser alt efter, hvilken bookingportal de valgte. Muligheden opstod, fordi portalerne – efter konkurrencemyndighedernes indgriben - ændrede i deres prisklausuler. Siden er der sket en mindre styrkelse af konkurrencen mellem portaler. Det konkluderer de europæiske konkurrencemyndigheder i en undersøgelse af hoteller og bookingportaler i ti europæiske lande.

Undersøgelsen viser blandt andet, at hvert femte hotel benytter muligheden for at have forskellige værelsespriser på portalerne. Og omkring en tredjedel af hotellerne gør forskel på værelseskategori og antal værelser. Godt halvdelen af hotellerne kender til de nye muligheder, men kun et fåtal benytter sig af dem.

Frankrig har indført en særlov mod prisklausuler. Undersøgelsen viser, at hotellerne i Frankrig har et bedre kendskab til mulighederne, men konkurrencesituationen ser ikke ud til at adskille sig fra de øvrige lande i undersøgelsen.

Europa-Kommissionen og direktørerne i alle EU-landenes nationale konkurrencemyndigheder har på baggrund af den nye undersøgelse besluttet fortsat at holde hotelbooking-sektoren under opsyn, og først efter en passende periode revurdere konkurrencesituationen igen.

De ti undersøgte lande er: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Sverige og Storbritannien. I alt er der sendt spørgeskema til 16.000 hoteller, hvor de 1.600 har svaret. Herudover er der indsamlet omfattende mængder data om faktiske værelsespriser for flere tusinde værelsespriser på de største bookingportaler.

EU’s undersøgelse peger i samme retning som den stikprøveundersøgelse, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i sommeren 2016. Stikprøven viste, at flere hoteller havde forskellig prissætning på en eller flere portaler.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat om EU's undersøgelse

Læs EU’s undersøgelse af hotelbookingportaler

Læs faktaark med spørgsmål/svar om bookingportalernes aftaler med hoteller

Læs pressemeddelelse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens stikprøveundersøgelse i 2016

Se billede af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jakob Hald, i trykkvalitet 

Sidst opdateret: 21. april 2017