Gå til resume Gå til indhold

Vandsektoren skal effektivisere for 231 millioner kroner i 2017

06. marts 2017

Årlige effektiviseringskrav til vandsektoren betyder, at danskerne i 2017 betaler 231 millioner kroner mindre for vand, end de ellers ville have gjort. Effektiviseringskrav siden 2011 har samlet set givet besparelser på 1,3 milliarder kroner årligt fra 2017 og frem.

Forsyningssekretariatet har fastsat de økonomiske rammer for landets 332 største vandselskaber i 2017. Her stilles der krav om effektivisering af vandselskaberne, som samlet set fører til, at danskerne i 2017 kan spare 231 millioner kroner på vand og spildevand. 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet om vandselskabernes økonomiske rammer for 2017

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 06. marts 2017

Vandselskabernes økonomiske rammer

• Vandselskaber er naturlige monopoler. For at skabe en konkurrencelignende situation, der tilskynder selskaberne til at have fokus på en effektiv økonomi, fastsætter Forsyningssekretariatet effektiviseringskrav til selskaberne. Det er vand- og spildevandsselskaberne, der efterfølgende udmønter effektiviseringerne.

• I 2017 medfører dette besparelser for forbrugere og virksomheder for yderligere 231 millioner kroner, hvilket er den største årlige besparelse siden 2012. Besparelsen er varig.

• Ved at effektivisere vandselskabernes samlede økonomi får kunderne en lavere vandregning, end de ellers ville have fået. Vandregningen kan dog stadig stige, hvis selskabet for eksempel har foretaget større investeringer.

• Reguleringen af vandselskaberne omfatter de 332 største vandselskaber.

• Effektiviseringskravene består af et generelt krav, der er ens for alle selskaber, og et individuelt beregnet krav til de største selskaber.

• Det individuelle krav er beregnet i en benchmarkingmodel, der sammenligner effektiviteten på tværs af de større selskaber. Det betyder, at hvert enkelt selskab sammenlignes med de mest effektive selskaber.

• Reguleringen af vandselskaberne har fundet sted siden 2011, Samlet set har effektiviseringskravene siden 2011 betydet, at priserne på vand og spildevand vil være over 1,3 milliarder kroner lavere i 2017 og frem, end de ellers ville have været.