Gå til resume Gå til indhold

Ny publikation sætter fokus på velfungerende markeder

Pressemeddelelse - 03. marts 2017

Velfungerende markeder er i centrum for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye publikation. Under titlen ’Velfungerende markeder’ vil den løbende udkomme med aktuelle artikler om konkurrence- og forbrugerforhold.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”I sidste ende er målet med publikationen at skabe mere velfungerende markeder i Danmark. Sammen med blandt andet vores podcast håber vi, at publikationen vil bidrage til at gøre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til et naturligt samlingssted for relevant viden om alt det, vi arbejder med, og som skaber vækst og forbrugervelfærd.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter aktive forbrugere og effektiv konkurrence yderligere på dagsordenen. Det sker i en ny publikation, der udkommer løbende med artikler under emnet ’velfungerende markeder’. Artiklerne vil blandt andet servere større analyser og faglige vurderinger i en kortere og mere tilgængelig form.

Den første artikel ’Udvikling af et effektivt forbrugerklagesystem’ er netop offentliggjort. Artiklen er en status efter de første år med det nye forbrugerklagesystem, som så dagens lys i 2015. Nye initiativer omkring mægling mellem forbruger og virksomhed har blandt andet ledt til kortere sagsbehandlingstid og lavere omkostninger for det offentlige. 

Artiklerne i publikationen vil løbende blive offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 03. marts 2017

Velfungerende markeder

Gevinster ved markeder drevet af effektiv konkurrence

• Mere effektiv anvendelse af virksomhedernes ressourcer
• Øget forskning, udvikling og innovation
• Virksomhedsdynamik

Afledte effekter:

• Øget produktivitet
• Lavere priser
• Højere kvalitet
• Bedre service
• Større udbud
• Bedre konkurrencekraft
• Højere beskæftigelse