Gå til resume Gå til indhold

Home accepterer millionbøde i konkurrencesag

Pressemeddelelse - 16. februar 2016

Ejendomsmæglerkæden Home A/S har accepteret at betale en bøde på 3,75 millioner kroner for at have medvirket til at boykotte boligportalen Boliga.dk. Der er desuden vedtaget en personlig bøde i sagen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Konkurrence mellem boligportaler har bidraget til at skabe øget gennemsigtighed på boligmarkedet til stor gavn for boligkøberne. Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, når store ejendomsmæglerkæder aftaler at opfordre deres medlemmer til at boykotte Boliga.dk.”

Chefen for Bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, siger:

”Det er vigtigt med fair play på ejendomsmæglermarkedet. Det er af stor betydning for de mange danskere, der er i berøring med ejendomsmæglerbranchen. I den konkrete sag er der tale om en grov overtrædelse, og det afspejler bødens størrelse også. Jeg er glad for, at vi nu er kommet et skridt videre med en del af dette vigtige sagskompleks. Nu er det op til de øvrige virksomheder at tage stilling til, om de ønsker, at der skal føres en sag ved domstolene, der som bekendt har det sidste ord.”

Home A/S har ved at acceptere bøden på 3,75 millioner kroner erkendt, at virksomheden i perioden fra medio 2009 og til ultimo 2010 har indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen.
En ledende medarbejder fra Home har vedtaget en personlig bøde på 25.000 kroner for sin del i overtrædelsen.

I 2009 aftalte Dansk Ejendomsmæglerforening  og ejendomsmæglerkæderne, der står bag boligportalen Boligsiden.dk, at de ville opfordre deres mæglere til at boykotte Boliga.dk for at beskytte Boligsiden.dk mod konkurrence. Boykotten indebar blandt andet, at mæglerne skulle undlade at stille annoncebilleder af boligerne til rådighed for Boliga.dk.

I 2012 påbød Konkurrencerådet Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomsmæglerkæderne at ophøre med enhver form for aftale om at nægte Boliga.dk at vise billeder af de boliger, som mæglerne har til salg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte efterfølgende sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

SØIK har i forbindelse med sagen udstedt bødeforlæg til: 

Dansk Ejendomsmæglerforening, Home A/S, Danbolig A/S, Nykredit Mægler A/S, EDC-Gruppen A/S, RealMæglerne Holding A/S, Danske Selvstændige Ejendomsmæglere og en række ledende medarbejdere. Home A/S har nu valgt at vedtage bøden.

For yderligere information, kontakt Statsadvokat Morten Niels Jakobsen tlf. 22 14 66 48, eller kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på tlf. 4171 5098.

Se bødevedtagelserne her 

Læs Konkurrencerådets afgørelse

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse

Sidst opdateret: 16. februar 2016