Gå til resume Gå til indhold

Udbud med deltagelse af konsortier

17. juni 2014
Vejledning

Er det et lovligt konsortium eller en overtrædelse af konkurrencereglerne, når virksomheder går sammen om at byde på en opgave? Erhvervslivet har udtrykt ønske om mere vejledning på området. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet tre vejledninger herom.

Vejledningen ”Vejledning om konsortiedannelse” retter sig mod virksomheder, som har besluttet sig for at etablere et konsortium for at byde på en bestemt opgave. Den giver gode råd til, hvordan konsortiet etableres under hensyn til især udbudsreglerne.


Emner

Offentlig konkurrence
Konkurrence