Gå til resume Gå til indhold

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger centraliserede offentlige indkøb

Pressemeddelelse - 07. januar 2014

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen igangsætter en analyse af centraliserede offentlige indkøb. Det vil sige indkøb, hvor flere myndigheder og institutioner køber ind i fællesskab.

Formålet med analysen er at undersøge, om centraliserede offentlige indkøb i dag er organiseret, så de er med til at sikre et effektivt indkøb med gode løsninger til lave priser og med gode konkurrencevilkår på de markeder, hvor leverandørerne agerer.

Det offentliges indkøb fra private virksomheder udgør næsten 300 mia. kr. årligt. En stigende andel sker centraliseret, hvor flere myndigheder og institutioner køber ind i fællesskab. Det sker bl.a. i regi af SKI og Statens Indkøb og via en række kommunale og regionale indkøbsfællesskaber.

Tidligere analyser har vist, at der på nogle indkøbsområder kan være væsentlige økonomiske fordele ved at centralisere det offentlige indkøb. Fordelene ved centralisering har for eksempel været lavere priser og lavere administrationsomkostninger, som giver besparelser på de offentlige budgetter.

Andre analyser indikerer, at centralisering af det offentliges indkøb ikke altid giver besparelser, og at centralisering kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for både brugere og leverandører. Det kan fx være mindre fleksible løsninger for brugerne og dårligere konkurrencevilkår på de markeder, hvor leverandørerne agerer.

Styrelsen opfordrer både udbydere, brugere (offentlige myndigheder og institutioner) og leverandører, der har erfaringer med centraliserede offentlige indkøb, til at komme med input til analysen.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på tlf. 4171 5098.