Gå til resume Gå til indhold

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens prioriteringer inden for betalingskort

18. april 2017

På baggrund af en gennemført konsultation over mulige indsatsområder inden for betalingskort, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu fastlagt hvilke områder, som styrelsen prioriterer i 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog otte høringssvar fra væsentlige aktører inden for området for betalinger i Danmark. Svarene har bidraget til en øget forståelse af markedet og hjulpet styrelsen til at prioritere sine indsatsområder og tilsynsopgaver.

På baggrund af markedets input og styrelsens øvrige kendskab til markedet vil styrelsen på nuværende tidspunkt igangsætte følgende projekter:

Loft over interbankgebyrer (artikel 3-5)
Projektet vil sikre, at aktørerne ikke opkræver for høje interbankgebyrer, der kunstigt presser betalingskortgebyrer i vejret til skade for både forretninger og forbrugere

Frit valg af betalingskort (artikel 8)
Projektet vil sikre, at Visa-delen af Visa/Dankort kan benyttes i danske forretninger, hvilket vil bidrage til en skarpere konkurrence på betalingskortmarkedet.

Herudover er der en række områder, som styrelsen vil prioritere i forbindelse med sit tilsyn, bl.a. territoriale begrænsninger for brug af betalingskort, adskillelse af betalingskortejer og infrastruktur, samt mulige barrier for fremkomsten af nye betalingsløsninger og -tjenester fra tredjepartsudbydere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen takker for de modtagne svar og in-put, som er offentliggjort her. Styrelsen vil løbende inddrage dem i sit videre arbejde med at bidrage til et mere velfungerende marked for betalinger i Danmark, ligesom alle aktører fortsat opfordres til at kontakte styrelsen, når der konstateres konkurrenceproblemer på betalingsmarkedet.