Gå til resume Gå til indhold
 

Center for Klageløsning

Center for Klageløsning ligger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er en uvildig instans, der skal bistå forbrugere og virksomheder med at finde en fælles løsning i en konkret forbrugertvist. Centret er oprettet 1. oktober 2015.

Procedure

Center for Klageløsning kan hjælpe med at løse en forbrugertvist, hvis forbrugeren forinden forgæves har forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende.

Via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side klagonline.forbrug.dk, er det muligt for forbrugere at oprette en sag online hos Center for Klageløsning. Der er tale om en digital selvbetjeningsservice, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende har samtidig adgang til at følge sagen via siden ”min Sag”.

Processen i Center for Klageløsning er alene baseret på parternes forklaringer og deres vilje til at finde en fælles løsning på sagen.

Center for Klageløsning tager ikke stilling i sagen, men sørger alene for, at mediere i sagen mellem parterne. Center for Klageløsning kan desuden svare på spørgsmål, vejlede om regler og komme med forslag til løsningsmuligheder.

Kun hvis parterne ikke kan nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning.

Processen vil typisk foregå telefonisk.

Kompetence

Center for Klageløsning håndterer klager fra private forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende, samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klage. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark.

Center for Klageløsnings arbejde er reguleret af lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager(forbrugerklageloven) og bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Der er som følge heraf fire områder, Center for Klageløsning ikke kan behandle klager over:

  1. sundhedsydelser,
  2. uddannelser udbudt af det offentlige,
  3. tvister, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig, og
  4. køb af fast ejendom.

Endvidere er der fastsat maksimums- og minimumsbeløbsgrænser, således at varens eller ydelsens pris skal være på mindst 1.000 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal købsprisen dog være mindst 650 kr.

Sidst opdateret:   1. oktober 2015