Gå til resume Gå til indhold
 

Lov om tjenester i informationssamfundet herunder e-handel

Loven indeholder nogle specifikke minimumskrav i forhold til e-handel. Efter reglerne skal en virksomhed give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse.

Disse regler findes i §§ 7-12. Reglerne supplerer de regler, der allerede gælder efter dansk ret, fx i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med loven.

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (www.retsinformation.dk)

Gå til direktiver  

Sidst opdateret:   15. april 2013
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  I Danmark udkommer der årligt ca. 33.000 sider tilbudsaviser mod ca. 9.000 sider i Sverige

  reklamer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Dagligvarer koster ca. 4-6 % mere i Danmark end gennemsnittet af 7 EU-lande

  Dagligvarer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Læs rapporten om tilbudskulturen i dagligvarehandlen

  rapport om tilbudskultur i dagligvarehandlen