Gå til resume Gå til indhold
 

Direktiver

Lov om beskyttelse af forbrugernes interesser (forbudsloven) indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. Der er udkommet en kodificering af dette direktiv.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. Der er foretaget en kodificering af direktivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser.

Læs direktivet (eksternt link)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Læs direktivet (eksternt link) 

Sidst opdateret:   15. april 2013
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  I Danmark udkommer der årligt ca. 33.000 sider tilbudsaviser mod ca. 9.000 sider i Sverige

  reklamer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Dagligvarer koster ca. 4-6 % mere i Danmark end gennemsnittet af 7 EU-lande

  Dagligvarer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Læs rapporten om tilbudskulturen i dagligvarehandlen

  rapport om tilbudskultur i dagligvarehandlen