Gå til resume Gå til indhold
 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 om at lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser finder anvendelse på direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Bekendtgørelse nr. 735 af 28. juni 2006 (www.retsinformation.dk)

Bekendtgørelse nr. 351 af 24. april 2006 om uddelegering af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen  

Sidst opdateret:   15. april 2013
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  I Danmark udkommer der årligt ca. 33.000 sider tilbudsaviser mod ca. 9.000 sider i Sverige

  reklamer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Dagligvarer koster ca. 4-6 % mere i Danmark end gennemsnittet af 7 EU-lande

  Dagligvarer
 • tilbudskultur i dagligvarehandlen

  Læs rapporten om tilbudskulturen i dagligvarehandlen

  rapport om tilbudskultur i dagligvarehandlen