Gå til resume Gå til indhold
 

ForbrugerForholdsIndeks (FFI)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsenterer jævnligt forbrugerforholdene på en række markeder i det såkaldte ForbrugerForholdsIndeks (FFI).

Hvad er FFI?

Nogle markeder fungerer godt for forbrugerne, mens andre kan være mere problematiske. Det bidrager til gode forbrugerforhold, når markederne er gennemsigtige, forbrugerne har tillid til, at det er trygt at bevæge sig ud på markederne, og når forbrugerne oplever en høj grad af overensstemmelse mellem deres forventninger til markederne og deres faktiske oplevelser på markederne

FFI bidrager med viden til at identificere markeder, hvor der er forbedringsmuligheder, og fungerer i den forbindelse som et redskab for brancher, virksomheder og myndigheder i deres bestræbelser på at skabe de bedst mulige forbrugerforhold.

ForbrugerForholdsIndekset (FFI) fra 2014 er baseret på forbrugernes vurderinger af tillid, gennemsigtighed og opfyldelse af forventninger på 50 danske forbrugsmarkeder, herunder 21 produktmarkeder og 29 servicemarkeder.

Tillid er forbrugernes vurdering af:

  • i hvor høj grad, forbrugerne har tillid til, at leverandører/udbydere respekterer regler og regulering målrettet forbrugerbeskyttelse

Gennemsigtighed er forbrugernes vurdering af:

  • hvor svært eller nemt det er, at sammenligne produkter eller services fra forskellige leverandører/udbydere

Opfyldelse af forventninger er forbrugernes vurdering af:

  • i hvor høj grad, det enkelte marked generelt lever op til, hvad forbrugeren ønsker og forventer.

Forbrugerindekset blev udviklet I 2003 af den daværende forbrugerstyrelse, og er det første af sin art. Indekset har dannet skole for, hvordan man i dag måler forbrugerforholdene i Norge, UK, Sverige, samt på europæisk niveau (EU-Kommissionens Consumer Markets Scoreboard).

I 2010 har indekset gennemgået en metodeændring, hvilket betyder, at resultaterne fra tidligere års målinger ikke er sammenlignelige med resultaterne af målingen fra 2010. 

Publikationen fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med Forbrugerforholdsindeks udgivet af den tidligere Forbrugerstyrelse og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest i 2011, idet publikationen bygger på data fra Kommissionens Consumer Market Scoreboard. Det danske FFI fra 2014 er dog ikke direkte sammenligneligt med Kommissionens Scoreboard, da det anlægger en anden metodisk tilgang.

Forbrugerstyrelsens Forbrugerredegørelser

Forbrugerredegørelse 2011

Forbrugerredegørelse 2010 

Forbrugerredegørelse 2009

Forbrugerredegørelse 2008

Forbrugerredegørelse 2007

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Tv-abonnementer, bank og internet er blandt de markeder, der scorer dårligst hos forbrugerne i en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, lanceres samtidig et større tema, som kan inspirere forbrugerne til at navigere bedre på komplekse markeder.

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter

Reguleringen af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter.

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - analyse

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Nærværende rapport har til formål at belyse i hvilket omfang SMV’erne deltager i danske udbud. Herudover ses der i rapporten nærmere på, hvilke barrierer der kan begrænse SMV’ernes deltagelse samt hvilke initiativer, der kan reducere eventuelle barrierer.

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - analyse

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Et velfungerende bankmarked sikrer likviditet og kapital til virksomheder og forbrugere. Nem adgang til finansiering af investeringer og forbrug er afgørende for at skabe økonomisk vækst i hele økonomien. Det er derfor vigtigt, at bankmarkedet fungerer effektivt, og konkurrencen er skarp.

Status for offentlig konkurrence 2012

Status for offentlig konkurrence

Konkurrencen om de offentlige opgaver er en vigtig byggesten i en stærk og effektiv offentlig sektor. Konkurrence- og forbrugerstyrelsens 'Status for offentlig konkurrence 2012' viser, at der er væsentligt potentiale for mere konkurrence - og mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver i Danmark.

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder

Forbrugernes skift af mobil og forsikringsudbyder

På baggrund af resultaterne i analysen præsenterer vi en række anbefalinger, der skal bidrage til, at forbrugerne får lettere ved at skifte udbyder på et oplyst grundlag.

Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen

Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen

Formålet med konkurrence- og forbrugerlovgivningen er at forhindre begrænsninger af den effektive konkurrence, skabe lige konkurrencevilkår for virksomhederne samt at beskytte forbrugerne.