Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Tekstiler og skind til beklædning og bolig

 • Fejlagtig prisangivelse på nettet 16-11-2016

  Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning for seks ødelagte skjorter, da den erhvervsdrivende ikke havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med en brand i et vaskeri. 

 • Fejlagtig prisangivelse på nettet 20-02-2015

  Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.


 • Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole 20-02-2015

  Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole, selvom den erhvervsdrivende tog imod kjolen uden forbehold ved returneringen, da forbrugeren havde taget kjolen i brug.

 • Det måtte anses for almindelig kendt, at rævepels fælder 20-02-2015

  Forbrugerens rævepels fældede imidlertid så meget, at der var tale om en mangel. Manglen var uvæsentlig, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.

 • Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat 27-01-2015

  Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

 • Et hul opstået i en handske efter ca. 23 måneder udgjorde en mangel 17-12-2014
  Forbrugeren kunne hæve købet af et par handsker, idet et hul i den ene handske udgjorde en mangel, og da manglen var væsentlig. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af handskerne.
 • Almindelig kendt, at kaninpels fælder 11-07-2014
  Kaninpelsen fælder ikke mere end forventeligt, og det er almindelig kendt, at kaninpels fælder mere end andre typer pels.
 • Hvid- og gennemslidninger på Canada Goose-jakke var større, end hvad man normalt måtte forvente af en jakke af denne type i forhold til pris og alder 07-07-2014

  Forbrugeren havde ret til at hæve købet af en Canada Goose jakke, fordi jakken efter rensebehandling havde hvid- og gennemslidninger, som skyldtes materialefejl. Forbrugeren kunne ikke gøre krav gældende mod renseren.

 • Køb af cowboybukser med "slidt look" 24-10-2013
  Det var almindelig kendt, at slideffekter ville udvikle sig ved almindelig brug og vask. Det var ikke en mangel, at den er-hvervsdrivende ikke havde oplyst forbrugeren herom
 • Kaninpelsvest fældede ikke for meget 28-04-2011

  Forbrugeren kunne ikke hæve købet, da vesten ikke fældede mere, end hvad normalt kan forvente

 • Selskabskjole med plastperlebesætning ødelagt efter rens 18-04-2011

  Renseren burde ikke have renset kjolen, selvom kjolens renholdelsesanvisning angav rens uden forbehold

 • Læderarmbånd blev slidt ved almindelig brug 11-03-2011

  Armbåndet blev anset for mangelfuldt, da det ikke kunne bruges sammen med det tilkøbte vedhæng, uden at lædersnoren blev slidt i stykker

 • Tilretning af selskabskjole 25-03-2010

  Forbrugeren fik ikke medhold i, at prisen for tilretningen af en selskabskjole var urimelig høj.

 • Tilretning af selskabskjole og brudekjole 25-03-2010

  Forbrugeren fik ikke medhold i, at prisen for tilretningen af en selskabskjole og en brudekjole var urimelig høj.

 • Pelsjakke kunne ikke ombyttes 05-02-2009

  Den erhvervsdrivende kunne ikke afværge forbrugerens krav om ophævelse ved at tilbyde omlevering, da omlevering med en identisk pelsjakke var umulig.

 • Cowboybukser smittede af på sofa 30-08-2007

  Cowboybukserne var behæftet med en mangel. Sælgeren hæftede tillige for skader forårsaget af afsmitning, fordi afsmitningen kunne bebrejdes producenten af bukserne.

 • Ikke erstatning for prisdifference ved ophævelse af køb af udsalgsvare 19-12-2006

  En forbruger, der havde købt en habit til nedsat pris, havde, da handlen gik tilbage, ikke ret til erstatning for prisforskellen mellem den oprindeligt købte habit og et senere erstatningskøb, idet habitten havde været den sidste i forretningen (species).

 • Forsinket levering af brudekjole 08-10-2006

  En forbruger kunne hæve købet af en brudekjole, da en tilfredsstillende tilretning af brudekjolen ikke, som aftalt, var foretaget fem dage før brylluppet.

 • Politisk forening anset som erhvervsdrivende 15-02-2006

  En politisk forening bestilte T-shirts m.m. med en påtrykt tekst, der gik af i vask. Da købet var sket med henblik på videresalg, kunne foreningen ikke anses for at være en forbruger.

 • Annullation af køb af brudekjole 05-10-2005

  Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at kjolen var forsøgt solgt til anden side, var forbrugeren berettiget til at få depositummet delvist tilbage. Tabsbegrænsningspligt.

 • Jakke tilsmudset under færgeoverfart 05-10-2005

  Rederi var ikke ansvarlig for olietilsmudsning af jakke.

 • Køb af brudekjole annulleret 20-06-2005

  Forbrugeren var erstatningsansvarlig for den erhvervsdrivendes tab som følge af, at forbrugeren annullerede købet af en brudekjole.

 • Læderfrakke kunne ikke renholdes 21-04-2005

  Sælgeren burde udtrykkeligt have oplyst køberen om, at frakken ikke kunne renses og dermed vedligeholdes. Renseren var erstatningsansvarlig, da frakken var blevet renset i strid med renholdelsesanvisningen.

 • Tysk vaskeanvisning i et par uldbukser 24-02-2005

  Vaskeanvisning angav ved et symbol, at bukserne tålte vask på 30 grader med mindre mekanisk bearbejdning, mens det på tysk var anført, at de skulle vaskes på uldprogram. Bukserne ansås for mangelfulde, da de ikke tålte vask på 30 grader.

 • Tøj beskadiget ved rensning 13-10-2004

  Renseren var erstatningsansvarlig, selvom skaden skyldtes, at en jakke, der blev renset i overensstemmelse med renseanvisningen, smittede af på forbrugerens tøj.

 • Skindjakkes kanter ødelagt ved rensning 05-10-2004

  Renseren burde have oplyst forbrugeren om risikoen for at kanterne, hvis de var af plast, ikke tålte en rensebehandling. Erstatningsansvar.

 • Erstatning for brudekjole ødelagt i rensning 20-05-2004

  En brudekjole blev ødelagt i forbindelse med rensning. Erstatningen blev fastsat til 2.000 kr. under hensyn til, at kjolen, der havde kostet 15.000 kr., havde været brugt til sit væsentligste formål, og at den ved indleveringen til rensning havde en tilsmudsning, der ikke lod sig fjerne på tilfredsstillende måde ved rens.

 • Rulamsfrakke ødelagt ved rensning 31-12-2003

  Rulamsfrakke ødelagt ved rensning. Erstatning blev fastsat til et beløb, der lå over den pris forbrugeren havde betalt for frakken, da den blev købt.

 • Bortkommet tilgodebevis forpligtede ikke erhvervsdrivende 31-12-2003

  Da et tilgodebevis var bortkommet i forbrugerens varetægt, var den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at udbetale værdien heraf.

 • Forbrugers tøj blev væk i posten 31-12-2003

  En forbrugers tøj blev væk i posten, da sælgeren returnerede det i forbindelse med afhjælpning. Sælgeren havde ikke godtgjort, at bortkomsten skyldtes omstændigheder, der ikke kunne bebrejdes ham.

 • Jakken var mangelfuld, da vaskeanvisningen var misvisende 31-12-2003

  Køb af jakke som krympede, fordi den ikke kunne tåle at blive vasket. Jakken ansås for mangelfuld, da vaskeanvisningen var misvisende.

 • Cardigan beskadiget efter vask 31-12-2002

  En cardigan var blevet beskadiget efter vask inden for den første måned efter købet. Den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen for, at skaden skyldtes forhold, som var til stede ved leveringen, og nævnet fandt på den baggrund, at cardiganen var mangelfuld, jf. købelovens § 77a, stk. 3, sammenholdt med § 76, stk. 1, nr. 4. Forbrugeren kunne derfor hæve købet.

 • Mangelfuld rensning af en del af et sæt 31-12-2002

  Mangelfuld rensning af en del af et sæt med nederdel og top gav erstatning for hele sættet.

 • Ophævelse af køb 5 år efter levering 31-12-2002

  En forbruger kunne hæve købet af en minkpels 5 år efter leveringen, idet forbrugeren indenfor 1-års fristen og senere havde reklameret over utilstrækkelige og ufagmæssigt udførte syninger, som den erhvervsdrivende ikke formåede at afhjælpe inden rimelig tid. Ikke fradrag for brug.

 • Afbestilling af leje af en brudekjole 01-01-0001

  Da afbestilling var sket med passende varsel og fyldestgørende grund, var forbrugeren ikke forpligtet til at betale det fulde vederlag. Tabsbegrænsningspligt.