Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Øvrige sager

 • Forbrugerklagenævnet kunne ikke vurdere erstatningsansvaret i en sag om leje af en minigraver, pladevibrator og en motorbør 23-12-2016
  Forbrugeren lejede af den erhvervsdrivende en minigraver, en motorbør og en pladevibrator. I lejeperioden væltede minigraveren og blev serviceret af den erhvervsdrivende. Motorbøren fik dertil en defekt og blev erstattet af en ny. Den erhvervsdrivende krævede efterfølgende erstatning for skaderne.
 • Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle 24-06-2016

  Den erhvervsdrivende havde ikke dokumenteret, at de efter aftalen var berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle fra et nøglerør der sad i forbrugerens sommerhus, som led i et abonnement hos den erhvervsdrivende. Forbrugeren var derfor ikke forpligtiget til at betale.

 • Aftalevilkår i forbindelse med leje af to biler 16-07-2015

  Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer.

 • Betaling af selvrisiko i forbindelse med skader på en lejet bil 16-07-2015

  Forbrugeren skulle alene betale selvrisiko én gang i forbindelse med to uafhængige skader på en bil, som forbrugeren havde lejet. Vilkåret i leasingkontrakten var uklart formuleret og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren.

   

 • Aftalevilkår i forbindelse med leje af en bil 16-06-2015

  Forbrugeren havde ikke et krav mod den erhvervsdrivende, da han i forbindelse med afhentning af en lejet bil hos den lokale udlejer, anvendte et preferred card.  Hermed accepterede forbrugeren de vilkår, som fremgik af kortet, herunder at der ved anvendelse af kortet blev indgået en ny aftale mellem udstederen af kortet og den lokale udlejer.

 • Forbrugeren hæftede ikke for transaktioner i forbindelse med misbrug af sit masterkort 29-04-2015
  Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at forbrugeren ved grov uforsvarlig adfærd, havde muliggjort et misbrug af sit dankort, efter dankortet formentlig var blevet stjålet. Forbrugerens selvrisiko blev opgjort til 1.100 kr.
 • Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over køb af et specialfremstillet legehus 29-04-2015
  Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over legehuset. Nævnet lagde vægt på legehusets karakter og størrelse, herunder at det kunne flyttes og ikke krævede byggetilladelse eller særlig tilslutning af vand eller el. Da legehuset trods rykker ikke blevet leveret, var forbrugeren berettiget til at annullere købet.
 • Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat 14-04-2015
  Klage over en række fejl på et hønsehus, herunder at hønsehusets taginderside blev våd, blev afvist af sekretariatet, da hønsehuset blev nedtaget og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.
 • Fejlagtig prisangivelse på nettet 20-02-2015
  Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.
 • Udskiftning af luftfartsselskab på flyrute var ikke misligholdelse af aftale 01-12-2014

  Det var ikke misligholdelse af aftalen, at den erhvervsdrivende tilbød flytransport med et andet luftfartsselskab, end oprindeligt aftalt, idet der var tale om en sammenlignelig ydelse i forhold til vilkår og forhold, og idet det lå inden for den erhvervsdrivendes råderum i forhold til at opfylde aftalen

 • Udvidet afhjælpningsret på briller efter øjenoperation 26-11-2014

  Forbrugeren gav ikke den erhvervsdrivende mulighed for afhjælpning, selv om den erhvervsdrivende havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid.

 • Køber af kat var ikke forbruger 17-11-2014

  Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da katten blev købt med henblik på avl og videresalg af killinger. Købet var ikke et forbrugerkøb.

 • Mellemørebetændelse og øremider var ikke mangler 17-10-2014

  Det blev af forbrugeren ikke godtgjort, at mellemørebetændelse skyldtes mangler ved to købte katte. Øremider blev af Forbrugerklagenævnet ikke anset for værende en mangel.

 • Salg på auktion af et signeret Elvis Presley billede 15-07-2014
  Et signeret Elvis Presley billede måtte anses som et samlerobjekt, og Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen.
 • Gavekort var udstedt til en virksomhed 21-02-2014
  Det forhold, at gavekortet blev overdraget til en forbruger, kunne ikke medføre, at aftalen skiftede karakter til en forbrugeraftale. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen.
 • Sommerhusudlejer var ikke forbruger 21-02-2014
  Da udlejningen af sommerhuset havde haft et ikke ubetydeligt omfang og varighed, havde sommerhusejeren ikke hovedsagligt handlet uden for sit erhverv. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen.
 • Permanent hårfjerning var ikke permanent 28-11-2013
  Den erhvervsdrivendes ydelse var mangelfuld, da forbrugerens hår ikke blev fjernet permanent som lovet i den erhvervsdrivendes brochure og på den erhvervsdrivendes hjemmeside
 • Kunstners sene optræden var ikke en mangel 30-10-2013
  Det er almindelig kendt, at der ved koncerter ofte er ”opvarmning”, og at der vil kunne være en betydelig tidsmargen for, hvornår kunstneren går på scenen.
 • Kat blev syg af hårbold 30-10-2013
  Erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse om, at katte kan få hårbolde, da dette er et almindelig kendt fænomen. Forbrugeren kunne ikke få medhold i sit erstatningskrav
 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende 24-10-2013
  Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da han var bekendt med produktet, og da prisen var urealistisk lav i forhold til markedsprisen og ikke var angivet som en kampagnepris eller lignende
 • Erhvervsdrivende havde oplysingspligt 28-09-2013
  Den erhvervsdrivende havde pligt til forud for købet at oplyse forbrugeren om varens begrænsede anvendelsesmuligheder. Forbrugeren kunne hæve købet
 • Køb af hund var ikke et forbrugerkøb 29-04-2013
  Sælger og køber var genboer. Sælger havde ikke fremtrådt som erhvervsdrivende og havde ikke solgt foder. Forbrugerklagenævnet have ikke kompetence til at behandle sagen
 • Rådgivning havde begrænset værdi for forbrugeren 23-04-2013
  Den erhvervsdrivendes opkrævning modsvarede ikke det udførte arbejde i forbrugerens arbejdsskadesag. Den erhvervsdrivende var alene berettiget til et mindre beløb
 • Forbruger kunne ikke kræve erstatning af sælger 20-12-2012
  Forbrugeren havde ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt ved ikke at have taget imod den erhvervsdrivendes tilbud om tilvirkning af en ny vare.
 • Køb af oplevelsespakke til 7 hotelovernatninger 27-11-2012
  Forbrugeren havde en berettiget forventning om, at han købte et gavekort til en specifik ydelse. Da den erhvervsdrivende ikke kunne levere ydelsen, kunne købet hæves.
 • Køb af hund med løse hofteled 28-03-2012
  Forbrugeren mistede sine misligholdelsesbeføjelser ved ikke at lade den erhvervsdrivende undersøge hunden for mangler
 • Perserkat var syg på leveringstidspunktet 28-03-2012
  Sælger havde en udvidet ret til at afhjælpe. Forbrugeren kunne ikke hæve købet, da afhjælpning var sket inden rimelig tid
 • Direktionskontor købt på auktion 06-02-2012
  Forbrugeren kunne ikke fortryde købet, da auktionen ikke var omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Direktionskontoret var ikke mangelfuldt.
 • Forbrugerklagenævnet kunne behandle klage over en landinspektør 23-12-2011
  Forbrugerklagenævnet kunne behandle en klage over en landinspektør, da det udførte arbejde var af overvejende juridisk karakter.
 • Erhvervsdrivende solgte ikke hund som led i sit erhverv 30-11-2011
  Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle klagen, da sælgeren ikke havde solgt hunden som led i sit erhverv.
 • Køber af hund var ikke forbruger 23-11-2011
  Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle klagen, da hunden blev købt med henblik på avl og videresalg af hvalpe. Købet var ikke et forbrugerkøb.
 • Manglende levering af stamtavle 03-11-2011
  Da der ikke fandtes en stamtavle på katten, kunne den ikke anses for at være en ægte racekat. Forbrugeren var på denne baggrund berettiget til et afslag i købesummen.
 • Køb af hoppepude 21-09-2011
  Hoppepude bestilt i mål og farve efter forbrugerens ønsker var ikke en specialfremstillet vare, og forbrugeren kunne derfor fortryde købet.
 • Gyldighedsfrist på gavekort 31-05-2011
  Den frist, som den erhvervsdrivende havde sat for gavekortets gyldighed, var ikke urimelig.
 • En forbrugers beskadigelse af en dieselstander ikke anset for at vedrøre varer, arbejds- og tjenesteydelser 13-04-2010

  En forbruger klagede over erstatningskravets størrelse i forbindelse med beskadigelsen af en dieselstander. Nævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen.

 • Køb af kirurgirejse 16-12-2009

  Ved købet af en kirurgirejse blev hovedydelsen anset for at være en lægeydelse, hvorfor Forbrugerklagenævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen.

 • Tilgodebevis 18-11-2009

  Et tilgodebevis var ifølge en påtegning kun gyldigt i 3 måneder. Tidsbegrænsningen blev tilsidesat som urimelig.

 • Rejsebureau havde ikke oplyst om visumregler 14-09-2009

  Da forbrugerens returrejse krævede et visum, havde rejsebureauet pligt til at oplyse om dette. Forbrugeren fik erstatning for gebyrer til ændringer af returbilletten.

 • Sælger af hund anset som erhvervsdrivende 23-07-2009

  Forbrugerklagenævnet kunne behandle en klage over en hundesælger. Henset til virksomhedens omfang og uanset begrænsningen i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel og opdræt af hunde blev sælgeren anset som erhvervsdrivende.

 • Teaterforestilling ikke egnet for små børn 15-07-2009

  Den erhvervsdrivende havde ikke pligt til at fastsætte aldersgrænser for forestillinger. Forbrugeren måtte selv sikre sig, at forestillingen var egnet til børn.

 • Opkrævning af kontrolafgift 26-05-2009

  Forbrugeren blev fritaget for betaling af kontrolafgift, da forbrugeren ikke havde fået tilstrækkelig information om de tidsmæssige begrænsninger for brugen af pensionistkortet.

 • Påkørt kat afhentet af dyreambulance og kremeret 06-05-2009

  Forbrugeren var forpligtet til at betale regningen, selvom hun ikke selv havde tilkaldt dyreambulancen, da betingelserne for uanmodet forretningsførelse var opfyldt.

 • Returbillet blev annulleret pga. manglende bekræftelse 30-04-2009

  Det var ikke godtgjort, at forbrugeren var blevet orienteret om, at returbilletten skulle bekræftes 72 timer før afgang, så den erhvervsdrivende blev pålagt at erstatte udgifter til en ny billet.

 • Køb af brænde 30-04-2009

  Da rummeter må forstås som rummeter for stablet brænde og da den erhvervsdrivende ikke kunne godtgøre, at forbrugeren havde accepteret at modtage en mindre mængde, blev leverancen anset for mangelfuld.

 • Flyselskabet gik konkurs 30-04-2009

  Rejsebureauet havde solgt flybilletterne til forbrugeren og hæftede derfor for levering af ydelsen. Da flyrejsen ikke kunne leveres pga. flyselskabets konkurs, kunne forbrugeren få pengene tilbage.

 • Hjemrejse annulleret, da udrejse ikke blev anvendt 30-04-2009

  Vilkår i forretningsbetingelser var bydefuldt og blev ikke anset for vedtaget. Forbrugeren havde derfor en berettiget forventning om at kunne benytte returbilletterne, hvorfor den erhvervsdrivende måtte erstatte forbrugerens udgifter til nye flybilletter.

 • Minigraver var ikke omfattet af nævnets kompetence 30-04-2009

  Fortolkning af bekendtgørelse om forbrugerklager medførte, at Forbrugerklagenævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over en minigraver.

 • Ophævelse af fitnesskontrakt 25-03-2009

  Det var en urimelig og usaglig anvisning, at den erhvervsdrivende forbød forbrugerens brug af en T-shirt med den tidligere ejers logo på, og forbrugeren kunne derfor hæve kontrakten.

 • Sælger af hund anset for at være erhvervsdrivende 05-02-2009

  Forbrugerklagenævnet kunne behandle en sag mod en sælger, der ejede en hundesalon og som anvendte Dansk Kennel Klubs standardaftale ved salget.

 • Forkert brug af kaustisk soda 20-12-2007

  Produktet blev ikke anset for defekt efter produktansvarsloven, idet produktet var mærket korrekt, og fremgangsmåden ved blanding med vand tydeligt fremgik af brugsanvisningen.

 • Utilstrækkelig mærkning af kaustisk soda 20-12-2007

  En flaske kaustisk soda blev anset for defekt efter produktansvarsloven, idet det ikke fremgik af etiketten på flasken, at sodaen kun måtte blandes med koldt vand.

 • Prisstigning på fitnessabonnement 05-12-2007

  Et fitnesscenter havde ikke varslet en prisstigning på et abonnement, således at forbrugeren kunne opsige aftalen, inden prisstigningen trådte i kraft. Da forbrugeren blev nægtet adgang til fitnesscentret, fordi han ikke ville betale den forhøjede pris i opsigelsesperioden, kunne aftalen ophæves.

 • Opsigelse af fitnessabonnement der var tegnet i forlængelse af et 12 måneders abonnement 16-02-2007

  Efter en konkret fortolkning af kontrakten kunne den opsiges efter 1 måned. Nævnet bemærkede samtidig, at forbrugeraftalelovens § 25 ikke kunne omgås ved indgåelse af 1-årige kontrakter som ved udløb løbende fornys med yderligere 1 år.

 • Leje af festtelt og service 21-04-2005

  Udlejeren burde have undersøgt, om en afretning af terrænet var nødvendig, når udlejeren havde påtaget sig at lægge gulvet i festteltet. Ikke krav på betaling for dårligt rengjort service, da udlejeren allerede havde fremsendt en faktura uden forbehold for dette.

 • Ikke afkald på fortrydelsesret vedr. fjernsalgsaftale 25-11-2004

  En forbruger kunne fortryde en aftale om udarbejdelse af en slankekur, da hun ikke havde givet sit samtykke til, at udarbejdelsen kunne påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

 • Pengene retur for en papegøje og erstatning for dyrlægeudgifter 13-10-2004

  En papegøje var uhelbredeligt syg. Sælger havde vildledt forbrugeren om muligheden for helbredelse og pådrog sig erstatningsansvar for forbrugerens tab.

 • Aftale om 12-måneders træning i et fitnesscenter 15-09-2004

  Vilkåret om 12 måneders binding blev efter en samlet vurdering lempet således, at forbrugeren kunne opsige aftalen efter 6 måneder.

 • Ubegrundet opsigelse af medlemskab af et fitnesscenter efter en uge 15-09-2004

  Den erhvervsdrivende tilbød forbrugeren at blive stillet som om der var indgået aftale om et 3 måneders abonnement i stedet. Ikke urimeligt at månedsprisen var højere end månedsprisen for et årsabonnement.

 • Opsigelse efter 6 måneder af en 12-måneders træningsaftale med et fitnesscenter 15-09-2004

  En forbruger mistede interessen for at træne i fitnesscentret som følge af ændrede arbejdsforhold. Aftalevilkåret blev lempet, så forbrugeren kunne opsige med 3 måneders varsel.

 • Nedsættelse af vederlaget for økonomisk rådgivning 23-07-2004

  En økonomisk rådgiver kunne ikke dokumentere at have foretaget sig noget reelt for at forhandle en gældspost ned. Vederlag nedsat

 • En hundehvalp var syg af Isospora Canis 01-07-2004

  En erhvervsdrivende, som havde solgt en hund for en af sine venner, hæftede i medfør af kommissionslovens § 56 for mangler ved hunden. Formodningsreglen.

 • Opsigelse af en aftale om træning i 12 måneder i et fitnesscenter 21-06-2004

  Efter en samlet vurdering af hensynet til forbrugeren og den erhvervsdrivende kunne forbrugeren træde tilbage fra aftalen, således at han blev stillet, som om han havde tegnet et 3 måneders abonnement.

 • Slankebehandlinger kunne overdrages 24-03-2004

  En forbruger kunne frit overdage sin fordring på slankebehandlinger med elektroterapi, da behandlingerne ikke var af en sådan personlig karakter, at dansk rets udgangspunkt om at fordringer frit kan overdrages kunne fraviges.

 • Alarmanlæg uden kontakt til alarmcentralen 24-02-2004

  Alarmselskabet var nærmest til at bære risikoen for, at der i 7 måneder ikke havde været forbindelse mellem alarmanlægget i forbrugerens hjem og alarmcentralen, og forbrugeren havde derfor krav på tilbagebetaling af abonnementsafgiften. Forbrugeren måtte dog selv betale reparation af anlægget, selvom skaden skyldtes et lynnedslag, som alarmselskabet som ejer af anlægget som udgangspunkt bar risikoen for, idet dette udgangspunkt var fraveget ved aftale, og idet aftalevilkåret ikke blev anset for urimeligt.

 • Privatalarm tav under hærværk 24-02-2004

  En forbruger fik ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling af etableringsudgifter og abonnementsafgifter til en trådløs privatalarm, selvom der på grund af en indbrudstyvs hærværk mod alarmen ikke blev udløst alarm.

 • Arvelig sygdom gjorde hund mangelfuld 31-12-2003

  En hund måtte anses for mangelfuld, da den led af en alvorlig arvelig sygdom. Forbrugeren var afskåret fra at hæve handlen, da hun havde ladet hunden aflive. Væsentligt forholdsmæssigt afslag.

 • Utilstrækkelig brugsvejledning ved køb af softgun 31-12-2003

  Køb af softgun. Den ved købet medfølgende brugsvejledning var utilstrækkelig, idet den var udformet som en rodet tegneserie med engelsk tekst og kinesiske bogstaver blandet sammen. Væsentlig mangel.

 • Rådgivning om privatøkonomien 31-12-2003

  Nævnet var kompetent til at behandle en sag om rådgivning om gældssanering mv. Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at han havde præsteret nogen ydelse af værdi for forbrugerne, kunne forbrugerne hæve aftalen og få vederlaget tilbagebetalt.

 • Erhvervsdrivendes vederlagskrav nedsat 31-12-2003

  Nævnet havde kompetence til at behandle sager om erhvervsdrivendes rådgivning om forbrugeres økonomi. Den erhvervsdrivendes vederlagskrav blev nedsat under henvisning til, at der ikke var truffet nærmere aftale om vederlaget ved ophør af aftalen, hvorfor forbrugeren måtte betale, hvad der under hensyn til det udførte arbejdes art og beskaffenhed, gængs pris ved aftalens indgåelse samt omstændighederne i øvrigt måtte anses for rimeligt.

 • Finansiel rådgivning 31-12-2002

  Forbrugerklagenævnets kompetence i en sag om finansiel rådgivning om forbrugeres privatøkonomi.

 • Ikke bindende aftale 31-12-2002

  En forbruger havde på en hjemmeside udfyldt en test, der kunne oplyse, hvilke domænenavne, der var ledige. Den erhvervsdrivende fastholdt, at der var indgået en bindende aftale om registrering. Da den erhvervsdrivende ikke kunne bevise, at der var indgået en bindende aftale, blev forbrugeren fritaget for betalingen.

 • Medlemskab af kontaktbureau 31-12-2002

  Den erhvervsdrivende kunne ikke kræve yderligere betaling for medlemskab af kontaktbureau, da det ved aftalens indgåelse var oplyst, at beløbet på 975 kr., som skulle betales ved indmeldelsen, var et engangsbeløb. Tilbagebetaling af vederlaget.

 • Forbrugers interesser ikke varetaget ved medlemskab af kontaktbureau 31-12-2002

  Medlemskab af kontaktbureau. Den erhvervsdrivende havde misligholdt aftalen, idet denne ikke havde varetaget forbrugerens interesser og udfoldet rimelige bestræbelser på, at forbrugeren kunne drage nytte af aftalen.

 • Fordelagtig kreditkøbskonto 31-12-2002

  Et ægtepar indgik aftale om oprettelse af en konto, der gav adgang til køb på kredit i de til kontoservicen tilsluttede forretninger. Da kontoudtogene ikke indeholdt de i kreditkøbslovens § 33 krævede oplysninger, kunne kontoringen ikke beregne sig vederlag for kreditten. Forlig indgået på et tidspunkt, hvor forbrugeren intet skyldte blev tilsidesat efter aftalelovens § 36.

 • Oplysningspligt ved fjernsalg 31-12-2002

  Forbrugerens bestilling via internettet omfattede reservation af et domænenavn, men ikke tillige en oprettelse af domænenavnet. Hvis bestillingen skulle forstås således, at forbrugeren samtidigt bandt sig til en oprettelse af domænenavnet, havde den erhvervsdrivende ikke opfyldt den særlige oplysningspligt, som gælder i forbindelse med fjernsalg.

 • Forhandleres hæftelse for produktansvar 31-12-2002

  Mellemhandleres, herunder forhandleres, hæftelse for produktansvar – Forbrugerklagenævnet ændrede ikke praksis på baggrund af EF Domstolens domme.

 • Fortrudt opkald til særtjeneste 31-12-2002

  En forbruger, der havde ringet op til en særtjeneste, havde udnyttet sin fortrydelsesret ved straks at afbryde forbindelsen.

 • Sextjeneste omfattet af oplysningspligt 31-12-2002

  Sextjenester leveret via telefonen var omfattet af oplysningspligten i lov om visse forbrugeraftaler. Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at der var indgået en bindende aftale.

 • Trussel om RKI var urimelig pression 31-12-2002

  Trussel om at manglende betaling ville resultere i anmeldelse til RKI blev anset for at være urimelig pression, jf. inkassolovens § 9. Forbrugerens betalinger kunne herefter ikke anses som en anerkendelse af gælden.

 • Uanmodet telefonisk henvendelse ulovlig 31-12-2002

  Uanmodet telefonisk henvendelse til en person, der var momsregistreret, fordi han drev et hobbylandbrug. Henvendelsen blev anset for ulovlig, da den erhvervsdrivende ikke kunne godtgøre, at den indgåede aftale ikke var en forbrugeraftale.

 • Rådgivning om privatøkonomi 31-12-2002

  Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at afgøre en sag om rådgivning vedrørende forbrugeres privatøkonomi.

 • Annoncering af græsslåmaskine i køtilbud 31-12-2000

  Annoncering med salg af én bestemt græsslåmaskine i et køtilbud medførte ikke, at sælgeren var forpligtet til at sælge græsslåmaskinen til forbrugeren.

 • Rådgiveransvar 01-01-0001

  Konsulenterne i nogle selskaber, der havde ydet økonomisk rådgivning til forbrugere, pådrog sig et personligt erstatningsansvar for uforsvarlig rådgivning og administration af kundernes penge.