Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Musikinstrumenter, cd'er, videobånd, koncerter mv.

 • Utvetydig erklæring om at fortryde køb 27-10-2014

  Forbrugerens oplysning i e-mail om, at hun ville ophæve købet og have tilbagebetalt købesummen, var en utvetydig erklæring om, at hun ønskede at fortryde købet.

 • Forbruger havde krav på at få en kvittering 29-11-2012
  Det påhvilede sælgeren af et brugt musikanlæg at sørge for, at køberen fik en kvittering, så han bl.a. i forhold til sit forsikringsselskab kunne dokumentere sit ejerskab af anlægget
 • Betalingskrav var ikke forældet efter 2 ½ år 03-05-2012

  Den erhvervsdrivende havde ikke udvist retsfortabende passivitet. Forbrugeren kunne ikke fritages for betaling, da kravet ikke var forældet efter de almindelige forældelsesregler.

 • Flygel bortkommet under opbevaring 25-03-2009

  Ved i en årrække at opkræve betaling var den erhvervsdrivende indtrådt i den oprindelige aftale. Den erhvervsdrivende var erstatningsansvarlig for flyglets bortkomst, da han ikke ved overtagelsen af opbevaringen havde sikret sig, at det var forbrugerens flygel, som blev opbevaret.

 • Polterabendarrangement kunne fortrydes 14-08-2007

  En aftale om optagelse af en dvd i et lydstudie som led i et polterabendarrangement kunne fortrydes, da aftalen ikke var omfattet af undtagelserne i forbrugeraftalelovens § 17, jf. § 9. Dissens.

 • Ret til at hæve køb efter reparationsforsøg 31-12-2003

  En forbruger kunne hæve købet af en brugt fløjte, da den erhvervsdrivende en gang forgæves havde forsøgt at afhjælpe manglen.

 • Billetdistributør hæftede ikke for aflyst koncert 31-12-2002

  Aflyst WigWam koncert som følge af koncertarrangørs betalingsstandsning. Billetdistributøren, BILLETnet A/S, hæftede ikke for tilbagebetalingen af vederlaget for koncertbilletterne.

 • Aflyst koncert gav forbrugeren refusion 31-12-1993

  Refusion af prisen for koncertbilletter, da et hovednavn meldte afbud.

 • Manglende aflevering af videofilm, der var lejet 01-01-0001

  Det påhvilede efter omstændighederne et videoudlejningsfirma at bevise, at en videofilm ikke var tilbageleveret.