Utvetydig erklæring om at fortryde køb

27. november 2014

Forbrugerens oplysning i e-mail om, at hun ville ophæve købet og have tilbagebetalt købesummen, var en utvetydig erklæring om, at hun ønskede at fortryde købet.

Forbruger havde krav på at få en kvittering

17. december 2012

Det påhvilede sælgeren af et brugt musikanlæg at sørge for, at køberen fik en kvittering, så han bl.a. i forhold til sit forsikringsselskab kunne dokumentere sit ejerskab af anlægget

Betalingskrav var ikke forældet efter 2 ½ år

16. maj 2012

Den erhvervsdrivende havde ikke udvist retsfortabende passivitet. Forbrugeren kunne ikke fritages for betaling, da kravet ikke var forældet efter de almindelige forældelsesregler.

Flygel bortkommet under opbevaring

21. januar 2010

Ved i en årrække at opkræve betaling var den erhvervsdrivende indtrådt i den oprindelige aftale. Den erhvervsdrivende var erstatningsansvarlig for flyglets bortkomst, da han ikke ved overtagelsen af opbevaringen havde sikret sig, at det var forbrugerens flygel, som blev opbevaret.

Polterabendarrangement kunne fortrydes

29. januar 2008

En aftale om optagelse af en dvd i et lydstudie som led i et polterabendarrangement kunne fortrydes, da aftalen ikke var omfattet af undtagelserne i forbrugeraftalelovens § 17, jf. § 9. Dissens.

Ret til at hæve køb efter reparationsforsøg

19. maj 2004

En forbruger kunne hæve købet af en brugt fløjte, da den erhvervsdrivende en gang forgæves havde forsøgt at afhjælpe manglen.

Billetdistributør hæftede ikke for aflyst koncert

24. marts 2004

Aflyst WigWam koncert som følge af koncertarrangørs betalingsstandsning. Billetdistributøren, BILLETnet A/S, hæftede ikke for tilbagebetalingen af vederlaget for koncertbilletterne.

Aflyst koncert gav forbrugeren refusion

22. marts 2004

Refusion af prisen for koncertbilletter, da et hovednavn meldte afbud.

Manglende aflevering af videofilm, der var lejet

08. februar 2005

Det påhvilede efter omstændighederne et videoudlejningsfirma at bevise, at en videofilm ikke var tilbageleveret.