Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Husholdningsapparater og isenkram

 • Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse køb af vaskemaskine, da fejl ikke var værdiforringende 05-12-2016
  Forbrugeren krævede ophævelse eller omlevering af en vaskemaskine, da vaskemaskinen larmede voldsomt ved centrifugering. Vaskemaskinen blev undersøgt flere gange, men forbrugeren mente ikke, at fejlen blev afhjulpet. Den erhvervsdrivende afviste den seneste reklamation, da de ikke kunne konstatere fejl på vaskemaskinen.
 • Det ansås for godtgjort, at der ikke var tale om et forbrugerkøb ved køb af træflækker 25-02-2015

  Nævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen, da der ikke var tale om et forbrugerkøb.


 • Den erhvervsdrivende skulle have oplyst om køleskabets begrænsninger 17-12-2014

  Forbrugeren kunne hæve købet af et køle-/fryseskab, da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst om køleskabets begrænsninger. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af køleskabet.

 • Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for skader på sin tørretumbler 27-10-2014

  Den erhvervsdrivende var ikke ansvarlig for skader på forbrugerens tørretumbler, som følge af, at forbrugeren ikke havde fjernet transportbeslag inden monteringen af sin vaskemaskine. Den erhvervsdrivende havde oplyst forbrugeren om, at transportbeslagene skulle fjernes inden brug. 

 • Forbruger måtte medvirke til købets ophævelse 30-01-2013
  Det påhvilede forbrugeren at transportere varen til den erhvervsdrivendes butik, da hun selv havde transporteret den hjem, og da der var tale om en vare, som normalt transporteres hjem af forbrugeren selv
 • Forbruger kunne ikke få erstatning for stjålet indbo 19-12-2012
  Den erhvervsdrivende havde foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og var derfor ikke ansvarlig for tyveriet af det opmagasinerede indbo.
 • Køb af espressomaskine 21-12-2011

  Forbrugeren kunne ikke kræve omlevering, da espressomaskinen var udgået af produktion, og omlevering var derfor umulig for den erhvervsdrivende.

 • Batteri til robotstøvsuger holdt op med at virke 19-12-2011

  Den erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse forbrugeren om batteriets levetid, da det måtte anses for almindelig kendt, at batterier er en sliddel.

 • Vaskemaskine efterlod sæberester i tøjet 28-09-2011
  Årsagen til, at vaskemaskinen efterlod sæberester i tøjet skyldtes minimal vandmængde til skylning. Vaskemaskinen var ikke mangelfuld.
 • Prisfejl på plæneklipper bandt den erhvervsdrivende 30-06-2011

  Den erhvervsdrivende havde ikke bevist, at forbrugeren var i ond tro ved bestillingen. Aftalen var derfor bindende

 • Tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid 29-11-2010

  Der var to forskellige fejl ved opvaskemaskinen, men da der blev tilbudt omlevering til en ny maskine inden for 1 måned, var det tilbudt inden for rimelig tid. Forbrugerens krav om ophævelse af købet var derfor uberettiget.

 • Reparation af fryseskab 2½ år efter købet 29-06-2009

  Da fryseren tidligere var blevet repareret gratis for samme fejl under reklamationsretten, havde forbrugeren en berettiget forventning om, at reparationen var gratis, når den erhvervsdrivende ikke havde oplyst andet.

 • Køb af komfur og emhætte inklusiv montering 25-03-2009

  Da det ikke var yderligere specificeret på kvitteringen, omfattede monteringen ikke kun komfuret, men også emhætten, hvorfor den erhvervsdrivende skulle dække udgiften hertil

 • Fortsat brug af et køleskab efter købet blev fortrudt 20-12-2007

  Brug af et køleskab afskar ikke i sig selv forbrugeren fra at fortryde købet, men det forhold, at køberen, efter at have fortrudt købet, fortsatte med at bruge køleskabet, afskar ham fra at fortryde.

 • Meget varme paneler m.v. på komfur 30-11-2007

  Det forhold, at komfurets panel og håndtag blev så varme, at de var umuligt at røre ved, hvis der ikke blev anvendt grydelap eller lignende, udgjorde en mangel efter købeloven, selvom komfuret måtte overholde sikkerhedskrav i typegodkendelsen.

 • Plæneklipper manglede olie 17-07-2007

  Oplysningen om, at der skulle påfyldes olie på plæneklipperen inden brug, var af så væsentlig betydning, at oplysningen burde have været fremhævet med en tydelig markering direkte på maskinen.

 • Returnering af komfur købt på internettet 21-06-2007

  Komfuret blev beskadiget under returtransporten. Forbrugeren bevarede sin fortrydelsesret, idet det ikke kunne bebrejdes ham, at komfuret blev beskadiget.

 • Salg af støvsuger på kredit til en urimelig høj pris 16-02-2007

  Indsigelse om, at en aftale indgået ved uanmodet henvendelse, var fortabt ved passivitet. Kreditomkostninger nedsat, jf. kreditaftalelovens § 23, ligesom vederlaget for det købte blev nedsat, jf. kreditaftalelovens § 22.

 • Urigtige oplysninger i annonce om komfurs egenskaber 09-03-2006

  Købet blev hævet, da komfuret blev anset for mangelfuldt, og forbrugeren havde krav på erstatning, svarende til forskellen mellem købesummen og prisen for et tilsvarende komfur med de lovede egenskaber.

 • Urigtige oplysninger i en tilbudsavis 06-02-2006

  En forbruger kunne ikke på grund af urigtige oplysninger i salgsmateriale kræve, at sælgeren af komfuret skulle ombytte det til et andet og dyrere komfur eller forlange erstatning. Mindre afslag i købesummen.

 • Uanmodet henvendelse til en forbruger 05-12-2005

  Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning fra forbrugeren om at blive ringet op.

 • Uanmodet henvendelse om støvsugerkøb 05-12-2005

  Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning fra forbrugerne om at blive ringet op.

 • Revne i glaskande gav afslag i prisen på kaffemaskine 20-07-2005

  Da en forbruger afkalkede sin kaffemaskine i overensstemmelse med brugsanvisningen, fremkom en revne i glaskanden. Den erhvervsdrivende afkræftede ikke formodningen for, at der var spændinger i glasset på leveringstidspunktet.

 • Komfur kunne ikke tilsluttes eksisterende installationer 17-06-2005

  Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at tilslutning af det komfur, forbrugeren havde købt, forudsatte en el-installation med 3 faser.

 • Fortrydelse af køb af vaskemaskine 23-05-2005

  En forbruger var – efter de da gældende regler i forbrugeraftaleloven - afskåret fra at fortryde købet af en vaskemaskine, som var blevet brugt til tøjvask.

 • Uanmodet telefonisk henvendelse til en forbruger 01-03-2004

  Udfyldelse af en blanket med henblik på deltagelse i en konkurrence. Blanketten indeholdt ikke en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

 • Urigtige oplysninger i en tilbudsavis 18-02-2004

  Det var ikke en mangel, at der i en annonce var givet urigtige oplysninger om modelbetegnelsen for en blender, da forbrugeren ikke havde lagt vægt på oplysningen.

 • Utilstrækkelig brugsanvisning 31-12-2003

  Køb af køkkenmaskine. Motoren brød sammen som følge af overbelastning. Køkkenmaskinen blev anset for mangelfuld, da årsagen til overbelastningen var, at brugsanvisningen var utilstrækkelig.

 • For sen reklamation 31-12-2003

  En reklamation over mangler ved et komfur kunne ikke med retsvirkning for sælgeren indgives til den selvstændige reparatør, der tidligere havde udført en reparation af komfuret på sælgerens vegne. Forbrugerens henvendelse til reparatøren lå inden for købelovens reklamationsfrist, men der var først klaget til sælgeren efter fristens udløb. Da der var tale om en ny fejl, var forbrugerens reklamation over for sælgeren derfor fremsat for sent.

 • 5 årig “Total Service-kontrakt” 31-12-2002

  En forbruger købte en vaskemaskine med en 5-årig »Total Service-kontrakt«. Da kontrakten på flere punkter var urimelig, blev nogle kontraktsvilkår tilsidesat, mens andre som følge af uklarhed blev fortolket til fordel for forbrugeren.

 • Støvsuger med 5 års motorgaranti 31-12-2002

  En forbruger købte en støvsuger med 5 års motorgaranti. Et kontraktsvilkår om årligt eftersyn og udskiftning af filter blev tilsidesat som urimeligt, da det påførte forbrugeren udgifter.